Zorgplanning voor meerderjarige zorgenkinderen : persoonsrechtelijke, familiaal(vermogens)rechtelijke en sociaalrechtelijke aspecten

Source
-, Vrije Universiteit Brussel & Universiteit Antwerpen, 2022,760 p.
Author(s)

Wie zijn broers en zusters?

Source
Tijdschrift voor familierecht - ISSN 1784-1674-10 (2021) p. 292-295
Author(s)

Expertenpanel inzake interlandelijke adoptie : eindrapport

Source
Brussel, Vlaamse Ministerie van Welzijn, 2021,41 p.
Author(s)