Ziekte(verlof)regeling en re-integratie van het personeel in dienst van de universiteiten van de Vlaamse Gemeenschap : over bevoegdheidsverdeling, autonomie en opportuniteiten

Source
Tijdschrift voor onderwijsrecht en onderwijsbeleid - ISSN 0778-0443-2-3 (2023) p. 166-183

Bijgeschaafd kader voor de ondersteuning van de werkhervatting van langdurig arbeidsongeschikte federale ambtenaren

Source
Sociaalrechtelijke kronieken - ISSN 0773-1701-2 (2023) p. 1-10
Author(s)

Kanttekeningen bij de rechtspositie van deeltijdse professoren aan Vlaamse universiteiten, zaak C-265/20, FN/Universiteit Antwerpen e.a.

Source
SEW : tijdschrift voor Europees en economisch recht - ISSN 0165-098X-1 (2023) p. 42-45
Author(s)

Ontslag dringende reden privésector: geen hoorplicht, althans niet volgens het audi-alteram-partem-beginsel (noot bij GwH 27 oktober 2022, nr. 2022/137)

Source
Nieuw juridisch weekblad - ISSN 1378-8914-471 (2022) p. 831-833
Author(s)

Noot onder Hof van Justitie 5 mei 2022

Source
Rechtskundig weekblad - ISSN 1782-3463-14 (2022-2023) p. 543-544
Author(s)