Inger De Wilde

Inger De Wilde

Contact

Stadscampus
Tel.
+3232655537
Sint-Jacobstraat 2
2000 Antwerpen, BEL

Inger De Wilde studeerde op 6 juli 2001 als licentiaat rechten af aan de Gentse rechtsfaculteit. Nadien volgden enkele jaren aan de Brusselse balie (Claeys & Engels) om vervolgens onderwijs- en onderzoeksassistent te worden bij de Vakgroep Sociaal Recht van de Universiteit Gent. In 2009 stapte Inger over naar de consultancywereld (SD Worx) waar ze zich specifiek toelegde op de publieke sector. Vanaf februari 2011 ging ze ook aan de slag als onderzoeker bij de (toenmalige) onderzoeksgroep Management & Bestuur van de Universiteit Antwerpen. Tot eind 2013 combineerde ze beide jobs om tot slot vanaf 1 januari 2014 voltijds in te zetten op haar (doctoraal) onderzoek in het raam van het derde Steunpunt Bestuurlijke Organisatie Vlaanderen. Inger behaalde op 6 juli 2016 de titel van doctor in de rechten met een proefschrift getiteld 'Flexicurity in de publieke sector. Een analyse van de (eenzijdige) wijzigbaarheid van de individueel en collectief bepaalde arbeidsvoorwaarden van de overheidscontractant'. Van 2016 tot medio 2019 was Inger als postdoctoraal onderzoeker verbonden aan de Leerstoel Provinciaal en Lokaal Personeelsmanagement waar ze hoofdzakelijk onderzoek verrichtte naar een  eenvormige rechtspositie voor het contractueel en statutair (lokaal) overheidspersoneel. Met ingang van 1 juli 2019 is Inger als postdoc verbonden aan de Leerstoel "Kenniscel Pensioenen". Daarnaast is ze gastprofessor aan de Universiteit Gent waar ze doceert over het arbeids- en socialezekerheidsrecht in de bachelor en master rechten en de master bedrijfspsychologie en personeelsbeleid.

 

 

Afdeling

Statuut & functies

Bijzonder academisch personeel

  • gastprofessor