James Dodd: Phenomenology, architecture and the built world. Exercises in philosophical anthropology

Source
Husserl studies - ISSN 0167-9848-34:3 (2018) p. 297-304

Onzichtbare steden / Invisible cities

Source
ONTO 00. Architectuur in beeld: stedelijkheid in context en concept / Wieërs, Erik; et al.-p. 74-80

Nooit nergens : een filosofische zoektocht naar de plaats van de mens

Source
Antwerpen, Universiteit Antwerpen, Faculteit Letteren en Wijsbegeerte, Departement Wijsbegeerte, 2017,415 p.

Andrew J. Mitchell: Heidegger among the sculptors : body, space, and the art of dwelling

Source
Tijdschrift voor filosofie - ISSN 1370-575X-75:1 (2013) p. 164-166

Riyan J.G. van den Born, Martin Drenthen, Pieter Lemmens, Thomas van Slobbe (eds.) : Plaats : filosofische beschouwingen over verbondenheid met natuur en landschap

Source
Streven : cultureel maatschappelijk maandblad - ISSN 0039-2324-80:7 (2013) p. 660-661