Ik studeerde filosofie aan de Universiteit Antwerpen van 2004 tot 2008. Vervolgens ging ik aan de slag als Aspirant van het Fonds Wetenschappelijk Onderzoek. Mijn filosofische interesse gaat vooral uit naar de relatie tussen de mens en zijn ruimtelijke omgeving.

In mijn proefschrift, getiteld Nooit nergens: Een filosofische zoektocht naar de plaats van de mens, doe ik een poging om te beschrijven wat het precies betekent dat we als mens 'ter-plaatse-zijn'. Ik laat me daarbij inspireren door de fenomenologische methode zoals die door Husserl en Heidegger werd ontwikkeld, maar ook door meer recente literatuur in de geografie, architectuurtheorie, de esthetica van de omgeving, en de filosofie van plaats en ruimte. Ik verdedigde mijn proefschrift met succes op 5 mei 2017.

Sinds het academiejaar 2013-2014 ben ik deeltijds verbonden aan de Faculteit Ontwerpwetenschappen waar ik werk als docent binnen de opleidingen Architectuur en Interieurarchitectuur. Daarnaast ben ik sinds het academiejaar 2016-2017 werkzaam als praktijkassistent aan het Departement Wijsbegeerte, Faculteit Letteren en Wijsbegeerte.