Using institutional household accounts and the insights they provide to understand the consumption patterns, the standard of living and consumption inequality in early modern Delft. 01/09/2019 - 28/02/2020

Abstract

Merit Hondelink gaat in archeologische afvalcontexten (beerputten) op zoek naar archeobotanische vondsten die een complementair inzicht geven in de stedelijke voedselbevoorrading, voedselbereiding en -consumptie. Voor haar onderzoek kijkt ze naar vroegmoderne beerputten uit Delft. Een belangrijk aspect van haar proefschrift bestaat echter in de kruising van deze analyses met historische data omtrent huishoudelijke consumptie. Veel beter dan inkomens- en vermogensongelijkheid, verschaft de consumptieongelijkheid een inzicht in de gevolgen (maar ook tot op zekere hoogte oorzaken) van sociale ongelijkheid. Voor haar onderzoek in Antwerpen zal zij werken met institutionele huishoudrekeningen die een inzicht geven in verbruikspatronen, levensstandaard en reële sociale ongelijkheid. Concrete voorbeelden van beschikbare rekeningen zijn die van het Oude Mannenhuis en het Begijnhof, evenals documenten van het Clarissenklooster en het Klooster van St. Ursula. Van deze vier instellingen zijn ook archeologische rapporten beschikbaar, waardoor de rekeningen met het archeobotanisch onderzoek vergeleken kunnen worden. De rekeningen van het Oude Vrouwenhuis, het Meisjeshuis en de Weeskamer kunnen dienst doen voor een verdiepend onderzoek en een vergelijking met de rekeningen van het Oude Mannenhuis. Dankzij het eerdere werk van Thera Wijsenbeek-Olthuis beschikken we voor Delft ook over een unieke databank van boedelbeschrijvingen waardoor een heuristisch multi-dimensioneel verbruiksmodel verkregen kan worden. Het interpreteren van de data, de uitwerking ervan en het schrijven van het artikel dat wordt opgenomen in het proefschrift, geschiedt onder begeleiding van Prof.dr. B. Blondé. Aansluitend zal tijdens het verblijf van Merit Hondelink, mits gehonoreerd, een college voor Bachelor 3-scriptie worden opgezet. Dit is een unieke kans om de studenten Geschiedenis een multidisciplinaire praktijkervaring mee te geven.

Researcher(s)

Research team(s)

Project type(s)

  • Research Project