Thalia Kruger

Hoofddocent

Key publications

Separation from the abducting parent and the best interests of the child: a comparative analysis of case law in Belgium, France and Switzerland
Van Hof Tine   Kruger Thalia  
Netherlands international law review - ISSN 0165-070X-65:2 (2018) p. 131-153
Citatielink
International child abduction and the best interests of the child: an analysis of judicial reasoning in two jurisdictions
Mol Charlotte   Kruger Thalia  
Journal of private international law - ISSN 1744-1048-14:3 (2018) p. 421-454
Citatielink
Waar dagvaarden in geval van een grensoverschrijdende onrechtmatige daad? Over schadeveroorzakende gebeurtenissen en schade
Kruger Thalia   Rys Mateusz  
SEW : tijdschrift voor Europees en economisch recht - ISSN 0165-098X-65:9 (2017) p. 367-373
Citatielink
Internationale kinderontvoering
Kruger Thalia  
Ontwikkelingen inzake arbeidsdiscriminatie, detachering van werknemers, kinderontvoering en de Dublinverordening-p. 175-206
Citatielink
Arbitrage en Brussel I(bis), Noot onder HvJ C-352/13, arrest van 21 mei 2015
Kruger Thalia  
Tijdschrift voor Belgisch handelsrecht - ISSN 0772-8050-123:3 (2017) p. 308-315
Citatielink

Full bibliography of this author