Thalia Kruger

Thalia Kruger

Contact

Stadscampus
Tel.
+3232655874
Venusstraat 23
2000 Antwerpen, BEL
Mijn onderzoek betreft het internationaal privaatrecht. Binnen dit rechtsdomein werk ik over verschillende onderwerpen zoals internationale contracten, internationaal familierecht en internationaal burgerlijke procesrecht. Mijn focus ligt op zowel de internationale, EU en nationale internationaal privaatrecht. De rode draad is het verband tussen het IPR en rechtvaardigheid en mensenrechten, inclusief kinderrechten.