Aanbevelingen

Source
Naar waarde geschat : valorisatie van onderzoek in de humane en sociale wetenschappen / Gijselinckx, C. [edit.]; e.a.-p. 327-328
Author(s)

Conclusies

Source
Naar waarde geschat : valorisatie van onderzoek in de humane en sociale wetenschappen / Gijselinckx, C. [edit.]; e.a.-p. 301-326
Author(s)

Een breedtezicht : de twintig cases in kort bestek

Source
Naar waarde geschat : valorisatie van onderzoek in de humane en sociale wetenschappen / Steenssens, K. [edit.]-p. 103-161
Author(s)

Een diepte-zicht : het proces van valorisatie in de 20 cases ontrafeld

Source
Naar waarde geschat : valorisatie van onderzoek in de humane en sociale wetenschappen-p. 163-199
Author(s)

Wie hoedt de wet? Op zoek naar een nieuwe invulling van de wetgevingsprocedure

Source
Rechtskundig weekblad - ISSN 1782-3463-74 (2010-2011) p. 818-828