Vicky Verlinden

Vicky Verlinden

Contact

Stadscampus
Tel.
032655773
Lange Sint - Annastraat 7
2000 Antwerpen, BEL

Het Instituut voor Ontwikkelingsbeleid (IOB) van de Universiteit Antwerpen wil bijdragen aan een meer rechtvaardige en duurzame wereld door middel van multidisciplinair academisch onderzoek, onderwijs, partnerschappen en politieke betrokkenheid. 

Onze onderwijsprogramma’s mikken op een gemengd publiek van studenten met interesse in het Globale Zuiden.

Als instituutscoördinator geef ik mee vorm aan de dagelijkse werking en het beleid van IOB, dat drijft op een dynamisch team van onderzoekers en administratieve medewerkers.

Achtergrond

Onderzoeksmanager Faculteit Rechten (2009 - 2014)

Onderzoek is een kerntaak van de universiteit. Onderzoeksprojecten worden steeds vaker extern gefinancierd en de competitie is groot. Daarom professionaliseert de Faculteit Rechten haar onderzoeksbeleid.

Als onderzoeksmanager was ik het aanspreekpunt voor alles wat de faculteit op onderzoeksvlak aanbelangt en bestond mijn taak er onder meer uit

  • de uitbouw van het onderzoeksbeleid en onderzoeksgroepen te coordineren;
  • individuele onderzoekers en onderzoeksgroepen praktisch en inhoudelijk te begeleiden bij het aanvragen van onderzoeksgelden;
  • mee te bouwen aan een professionele doctoraatsopleiding en initiatieven omtrent het welzijn van doctorandi;
  • een onderzoeksgericht netwerk op te bouwen, ook met het oog op interdisciplinaire en internationale samenwerking;
  • expertise op te bouwen in publicatiestrategieën

Doctor in de Rechten (2009)

Doctoraat: "De institutionele aspecten van het wetgevingsbeleid: de organisatie van het besluitvormingsproces inzake wetgeving". ( Promotor: prof. dr. P. Popelier )
Handelseditie: V. Verlinden, De hoeders van de wet. De rol van instellingen in het wetgevingsproces, Brugge, Die Keure, 2010, 748 p.

Onderzoekster en mandaatassistente (2003 - 2009)

Staats- en Publiek Recht