Temperatuursmonitoring

Op3Mech deelde hun jarenlange expertise in thermografie en hun software om accurate temperatuursmonitoring te doen met Flanders Make. Samen in de strijd tegen Covid19!

Temperatuursmonitoring

Oplossing voor bedrijven tijdens Corona crisis

CORELSA

Onderzoekers van onze faculteit hebben een belangrijke ontwikkeling gedaan in de strijd tegen Covid19! En het is een open-source project zodat de ganse wereld ervan kan genieten! Meer informatie is terug te vinden op de website van CORELSA.

Project CORELSA

The open-source remote lung sound monitor system

Corona Ventilator

Een spoedarts en een ingenieur, een prima combinatie om een dreigend tekort aan beademingsmachines te helpen oplossen! Zeker in het geval van de broers Herregodts. Op 20 maart haalden ze de pers met hun prototype van een beademingsmachine die zoveel mogelijk gebruik maakt van standaard industriële componenten. Dit moet toelaten om voldoende snel grote aantallen machines te kunnen assembleren voor de plaatsen waar de nood het hoogst is. De foto in de krant van 20 maart trok onmiddellijk de aandacht van de motion control onderzoekers van onze faculteit. Zij zijn namelijk gespecialiseerd in het energie efficiënte repetitieve machinebewegingen. Een zo energie efficiënt mogelijke beademingsmachine zal zeker geen overbodige luxe zijn wanneer dergelijke machines ook moeten ingezet worden op plaatsen waar de elektriciteitsvoorziening niet continue verzekerd is. Dan moeten deze machines zo lang mogelijk blijven voortwerken op batterijen. Onze motion control onderzoeksgroep slaagt er vaak in bestaande machines en ontwerpen tot 30% efficiënter en krachtiger te maken voor een zelfde investeringskost. Eerste voorzichtige ramingen tonen zelfs aan dat de mogelijke besparingen door aanpassingen in ontwerp en bewegingsprofiel zelfs een stuk boven de 30% kunnen uitkomen. De UAntwerpen motion onderzoekers werken nu alvast intensief samen in het corona ventilator project, je kan alle info terugvinden op www.coronaventilator.be.

Corona Ventilator

A smart and portable respirator