Toegepaste Ingenieurs­wetenschappen

Onderzoeksgroepen

Onderzoeksgroepen

De zeven onderzoeksgroepen binnen de Faculteit Toegepaste Ingenieurswetenschappen zijn:

BioWaVE

Biochemical Wastewater Valorisation and Engineering

De onderzoeksgroep BioWaVE is gericht op duurzame oplossingen voor de industrie door synergetische combinatie van biochemische ingenieurstechnieken en groene chemische processen in volgende meer specifieke gebieden:

 • Watertechnologie
 • Industriële biotechnologie
 • Hernieuwbare/eco-efficiënte bouwstenen en materialen

CoSys-Lab

Constrained Systems Lab

De activiteiten van CoSys-Lab zijn gesitueerd in opkomende technologieën zoals alomtegenwoordige systemen, intelligente omgevingen, embedded systemen, sensorprocessing, enz. Het labo behartigt de software, de toepassingen en het systeemontwerp in deze domeinen, waarbij tijdens het ontwerp in het bijzonder rekening dient gehouden te worden met randbeperkingen zoals performantie, kost, veiligheid, energieverbruik, enz.

Om zijn onderzoeksactiviteiten te focusseren, liggen de activiteiten van CoSys-Lab in deze domeinen:

 • embedded programmeren
 • sensor processing
 • gedistribueerde systemen

CoSys-Lab draagt bij tot de volgende toepassingsdomeinen: de zorgsector, localisatie, automotive, embedded systemen, domotica, Internet of Things, ...

ELCAT

Applied Electrochemistry & Catalysis

De onderzoeksgroep (ELCAT) resorteert onder het domein van de chemical engineering en heeft expertise in process- en flowchemie in de brede zin van het woord. Meer concreet focust ELCAT zich op het ontwikkelen en optimaliseren van industriële chemische processen en state-of-the-art reactoren in het domein van de elektrochemie en de plasmachemie.

De nadruk binnen elektrochemie ligt op onderzoek naar elektrodematerialen (elektrokatalyse) en reactoropstellingen voor de elektrochemische productie van organische stoffen (elektrosynthese). Het doel is het verbeteren van de controle, flexibiliteit en energie-efficiëntie van de reacties door reactorontwerp en verbeterde katalysatormaterialen. 

EMIB

Energy and Materials in Infrastructure and Buildings

De onderzoeksgroep EMIB is samengesteld uit een complementair team van onderzoekers uit de vakgebieden bouwkunde en de elektromechanica. De bouw- en industriële omgeving worden als totaalconcept beschouwd met inbegrip van gedrag van materialen, energieverbruik en uitvoeringsprocessen. Innovatie, duurzaamheid en kwaliteit staan centraal in het onderzoek. Vanuit haar aanwezige expertise verzorgt de onderzoeksgroep dienstverlenende activiteiten in een internationaal, interdisciplinair, wetenschappelijk en industrieel kader. De onderzoeksgroep organiseert zich in drie secties:

 • Green Building Engineering - GBE
 • HVAC Engineering
 • Wegenbouwkunde – Road Engineering Research Section RERS

IDLab

Internet and Data Lab

IDLab voert fundamenteel en toegepast onderzoek uit op internettechnologieën en data science. IDLab is een gezamenlijk onderzoeksinitiatief tussen de Universiteit Antwerpen en de Universiteit van Gent. De algemene onderzoeksgebieden van IDLab zijn machine learning en datamining, semantic intelligence, distributed intelligence voor IoT, cloud- en big data infrastructuresmultimedia coding en deliverywireless en fixed networkingelectromagnetics, RF en hogesnelheidscircuits en -systemen.

Binnen Antwerpen concentreert IDLab zich op wireless networking (in samenwerking met Gent), distributed embedded systems en stochastic modelling. IDLab heeft een unieke onderzoeksinfrastructuur die wordt gebruikt in tal van nationale en internationale samenwerkingsverbanden. IDLab werkt samen met vele universiteiten en onderzoekscentra over de hele wereld en ontwikkelt samen geavanceerde technologieën met de industrie (R & D-centra van internationale bedrijven, de belangrijkste innoverende grote bedrijven en KMO's in Vlaanderen, maar ook ambitieuze startups).

IDLab is een kernonderzoeksgroep van imec en een aanzienlijk deel van de onderzoeksactiviteiten van IDLab is ingebed in de Universiteit van Antwerpen. Meer specifiek is onderzoek naar wireless networking een gezamenlijke activiteit tussen de Universiteit Antwerpen en de Universiteit van Gent. IDLab is de integratie van de voormalige onderzoeksgroepen DSLab, IBCN en MOSAIC en telt ongeveer 300 leden (40 hoogleraren, 50 postdocs, 200 onderzoekers, 15 ondersteunende personeelsleden). De professors geven een breed scala aan cursussen.

iPRACS

​Intellingence in Processes, Advanced Catalysts and Solvents

De nieuwe onderzoeksgroep iPRACS heeft als doel om beslissingen in het chemisch procesontwerp te ondersteunen door de milieu-effecten en economische prestaties vroegtijdig in te schatten.

Het voordeel daarbij is dat er een grotere mate van vrijheid ontstaat voor de optimalisatie van het procesontwerp, zowel op gebied van duurzaamheid als op het gebied van haalbaarheid. Daardoor neemt de effectiviteit van de onderzoeksinspanningen toe.

Het iPRACS-team maakt gebruik van hun brede expertise over toegepaste katalyse en groene solventen.

InViLab

Industrial Vision Lab

De onderzoeksgroep InViLab  richt zich op het gebruik van camera- en lasergebaseerde inspectietechnieken. We passen deze optische meettechnieken toe in een brede waaier van toepassingsgebieden: kwaliteitscontrole, slimme gezondheid, monitoring van vervuiling, conservatie van erfgoed en duurzame materialen. De belangrijkste onderzoeksthema's van InViLab zijn: 

 • Cameracontrole en -fusie: we selecteren en combineren cameratechnologieën die het meest geschikt zijn voor een specifieke toepassing (bijv. infrarood en hyperspectraal, 3D-camera's en laser vibrometrie)
 • Beeldverwerking: we gebruiken geavanceerde technieken voor machinaal leren om relevante informatie uit beelden en sensorsignalen te extraheren (materiaaleigenschappen, fouten, schade, etc.)
 • Integratie van camera's op mobiele platforms (zoals drones, robots en voertuigen).