Algemeen programma permanente vorming douane en accijnzen 2020

Doelgroep van de algemene module douane en accijnzen

De opleiding douane en accijnzen staat open voor een gemengd publiek van deelnemers: ambtenaren, magistraten, dienstverleners (advocaten, consultants,…) en werknemers uit de privésector waaronder ook leidinggevende personen. Minimumvereiste voor deelname aan de algemene module is het reeds behaald hebben van een bacheloropleiding of, mits voorafgaande toelating, een daaraan gelijkwaardig bekwaamheidsniveau als gevolg van voldoende relevante ervaring en/of bijkomende opleidingen.

Cursusinformatie

In de algemene module worden de basisbegrippen en leerstukken binnen het brede domein van douane & accijnzen belicht door docenten uit zowel de praktijk als uit de academische wereld. Deelnemers aan deze module verwerven daardoor een algemeen en actueel overzicht van de verschillende juridische, economische en fiscale aspecten van douane & accijnzen.

De algemene module omvat 8 lesdagen (2 x 4 dagen – ma/di/do/vr), telkens van 9.30 u tot 12.30 u en van 13.30 tot 16.30 u. met lunchpauze. De modules zijn gespreid over twee lesweken, met twee weken tussen.

De algemene module wordt afgerond met een schriftelijk examen. Dit examen heeft de vorm van meerkeuzevragen over alle onderdelen van de gedoceerde leerstof. Er wordt een certificaat uitgereikt indien minstens 60% is behaald en in principe een individuele aanwezigheidsgraad van 6/8 (overmachtssituaties inbegrepen) is bereikt. 

Cursusmateriaal

Er wordt voorzien in digitaal cursusmateriaal (o.m. powerpoint, documentatiebundels (rechtsleer, rechtspraak, …)), aangevuld met de wetgevingsbundel douane en accijnzen 2019 samengesteld door prof. E. Van Dooren en uitgegeven door KnopsPublishing en het boek Douane en accijnzen toegepast van K. Celis en J. Verbeken , uitgegeven bij Intersentia, 2018. Het digitaal cursusmateriaal zal ter beschikking worden gesteld via de elektronische leeromgeving van de universiteit.

Locatie

Universiteit Antwerpen
Lessiuszaal - gebouw E op plattegrond
Grote Kauwenberg 2
2000 Antwerpen

Hoe inschrijven?

De inschrijvingen voor het algemeen programma met start in februari 2020 worden binnenkort opengesteld. 

Wilt u op de hoogte gehouden worden over de permanente vorming douane & accijnzen, laat dan hier uw gegevens achter.

Om interactiviteit tijdens de sessies te bevorderen wordt het aantal inschrijvingen beperkt tot 40 deelnemers.

Neem contact op met Leen Herrijgers indien u vragen heeft over uw inschrijving (voorwaarden, timing,....).

CBR is erkend als opleidingsverstrekker voor het systeem van de KMO-portefeuille, door hiervan gebruik te maken kan tot 40% worden bespaard op de deelnemersgelden. De aanvraag van de KMO-portefeuille moet gebeuren ten laatste 14 dagen na aanvang van de opleiding. De deelnemer verbindt zich ertoe de regels gesteld door het Agentschap Innoveren & Ondernemen te respecteren.

Het accreditatienummer voor de KMO-portefeuille van CBR Antwerpen is DV.O100321.

Erkenningen (editie 2019)

  • OVB erkende deze cyclus voor 40 standaardpunten.
  • Goedkeuring voor betaald educatief verlof in PC226 werd ontvangen.
  • IAB erkende de volledige cyclus als permanente vorming.
  •  IGO erkende deze cyclus, en dit voor maximum 5 deelnemers. 
    Voor zij die zich inschrijven doch niet effectief aanwezig zijn neemt het IGO de kosten niet ten laste. Vervanging door een collega is toegestaan, die dan met vermelding van naam en functie tekent naast de naam van de vervangen collega.

Programma

(onder voorbehoud van wijzigingen)

Contact

Antwerp Tax Academy Stadscampus Gebouw V
S.V.227
Venusstraat 23
2000 Antwerpen
Tel. 03 265 54 84
bruno.peeters@uantwerpen.be