Het interfacultair instituut voor belastingwetenschap Antwerp Tax Academy werd opgericht op 20 november 2012 en is een samenwerking tussen de hierna vermelde faculteiten en instituten: 

Het maatschappelijk doel van de Antwerp Tax Academy bestaat in eerste instantie in het bevorderen, faciliteren en uitvoeren van multidisciplinair fundamenteel en toegepast wetenschappelijk onderzoek.

Meer informatie over onze onderzoeksmissie, de achtergrond, de doelen en onderzoekslijnen. De pagina's over het lopend onderzoek en afgerond onderzoek geven een aantal concrete projecten weer.

Meer informatie over onze leden, het directiecomité, de ondersteunende faculteiten en instellingen en onze sympathisanten.