Het interfacultair instituut voor belastingwetenschap Antwerp Tax Academy werd opgericht op 20 november 2012 en is een samenwerking tussen de hierna vermelde faculteiten en instituten: 

Het maatschappelijk doel van de Antwerp Tax Academy bestaat in eerste instantie in het bevorderen, faciliteren en uitvoeren van multidisciplinair fundamenteel en toegepast wetenschappelijk onderzoek. Meer informatie kunt u vinden in onze onderzoeksmissie, de achtergrond, de doelen en onderzoekslijnen. De pagina's over het lopend onderzoek en afgerond onderzoek geven een aantal concrete projecten weer.

Hier vindt u meer informatie over onze leden, het directiecomité, de ondersteunende faculteiten en instellingen en onze sympathisanten.