De Antwerp Tax Academy bevordert, faciliteert en voert multidisciplinair fundamenteel en toegepast wetenschappelijk onderzoek uit in de belastingwetenschappen.

Meer informatie over:

De pagina's over onze projecten, het lopend doctoraatsonderzoek en afgerond doctoraatsonderzoek geven een aantal concrete projecten weer.

Onze leden komen uit verschillende onderzoeksgroepen en departementen van verschillende faculteiten en de Antwerp Management School. Meer informatie over de participerende groepen en leden.