Centrum voor Beroepsvervolmaking in de Rechten

Het Centrum voor Beroepsvervolmaking Rechten (CBR) werd in het najaar van 1985 opgericht als een feitelijk samenwerkingsverband tussen de Raad van de Orde der Advocaten bij de balie te Antwerpen en het (toenmalig) Departement Rechten van de Universitaire Instelling Antwerpen.

De opdracht van het Centrum voor Beroepsvervolmaking Rechten (CBR) bestaat erin om postacademische vorming te organiseren voor al wie in de praktijk wordt geconfronteerd met de toepassing van het recht.

De doelgroep van het CBR bestaat dan ook voornamelijk uit praktijkjuristen onder wie zowel juristen in de strikte betekenis (qua opleiding) als juridische medewerkers in de ruime opvatting (qua professionele activiteiten).
Als potentiële deelnemers worden dan ook advocaten,  magistraten,  notarissen,  gerechtsdeurwaarders,  bedrijfsjuristen,  juristen-ambtenaren, accountants,  professoren,  docenten,  assistenten,  studenten enz. aangesproken.

Bij haar werking wordt het CBR geadviseerd door een stuurgroep waarin alle juridische beroepsgroepen vertegenwoordigd zijn.
Voor de dagelijkse werking staan de celcoörinator en 2 dossierbeheerders in.

Sedert de start van CBR verschenen vele bijdragen voor studieactiviteiten in allerhande publicaties en sinds academiejaar 1996/97 worden deze teksten gepubliceerd in het CBR-jaarboek. Sinds 2017/18 verschijnen er cahiers per studieavond.
 
 

Contact

CBR
Centrum voor Beroepsvervolmaking in de Rechten
Stadscampus- gebouw V
S.V.091
Venusstraat 23
2000 Antwerpen
Tel. + 32 3 265 54 48
cbr@uantwerpen.be