Nexus

De juridische wereld staat niet stil en permanente vorming is essentieel.

Het Centrum voor Beroepsvervolmaking in de Rechten (CBR) heeft in de Faculteit Rechten van de Universiteit Antwerpen 35 jaar die vorming aangeboden. Om tegemoet te komen aan de steeds groeiende noden en nieuwe doelgroepen werd in september 2020 Nexus gelanceerd, een hub binnen de Faculteit Rechten die wetgeving, rechtsleer en rechtspraak nauw opvolgt, vooruitblikt op juridische tendensen, en alle postacademische opleidingen en vormingsinitiatieven verbindt.

Nexus biedt zowel fysiek als digitaal een gevarieerd en praktijkgericht programma van opleidingen, studieavonden en workshops over actuele juridische thema’s, dit zowel voor advocaten, magistraten, notarissen, gerechtsdeurwaarders, bedrijfsjuristen, accountants als  juridische medewerkers allerhande. Daarnaast ondersteunt Nexus diverse facultaire initiatieven bij de organisatie van hun vormingsactiviteiten, bv.: