Wat is online volgen van een opleiding

Een opleiding online volgen doet u met een stabiele internetverbinding vanop uw PC, laptop, tablet, ... van thuis, op het werk, of op een andere plaats. Het is aangewezen vooraf uw hardware en apparatuur te testen op stabiliteit, beeld- en klankweergave. Wat de software betreft wordt online kijken ondersteund door de courante internetbrowsers.

 • Online betekent dat u een aantal Nexus-activiteiten on demand kan volgen; d.w.z. dat u gedurende een vooraf meegedeelde tijdspanne de mogelijkheid heeft een opname te bekijken. U kan de opname pauzeren, vooruit- of terugspoelen is niet mogelijk. Live kan u geen vragen stellen, wel kunnen vragen voor of na de uiteenzetting bezorgd worden aan: nexus@uantwerpen.be.

  Tijdens het on demand bekijken van de uiteenzetting is het mogelijk dat op het scherm een aantal vragen gesteld worden die controleren of u aanwezig bent en of u de opleiding daadwerkelijk volgt. Het tijdig en juist beantwoorden ervan is van belang om een aanwezigheidsattest te ontvangen voor de gevolgde opleiding.
   
 • Opleidingen waarbij interactie met u als deelnemer mogelijk is, gaan live online door. De juiste datum en tijdstip van deze live online sessie vindt u op de webpagina bij de desbetreffende activiteit.

Kort voor aanvang van een online opleiding ontvangt u per e-mail een link en uniek paswoord, waarmee u inlogt voor de desbetreffende opleiding.

Hoe werkt een opleiding online volgen

Technische vereisten

 • Voor Windows gebruikers wordt aangeraden om de recentste versies van Google Chrome of Windows Edge te gebruiken. Mozilla FireFox kan ook gebruikt worden als de juiste plugins zijn geïnstalleerd.
   
 • Voor Mac gebruikers wordt aangeraden om ook Google Chrome te gebruiken of de recentste versie van Safari te gebruiken.
   
 • Voor mobile device gebruikers wordt aangeraden Google Chrome te gebruiken.


Software

Online wordt ondersteund door de meeste internetbrowsers.
 

Internetconnectie

Om een betrouwbare en stabiele uitzending te bekijken is een download-snelheid van 1Mbps aangeraden: test.

WIFI biedt vaak een onstabiele verbinding en de gebruiker test best voorafgaand of het systeem voldoende betrouwbaar is.

Erkenning van de opleiding die online gevolgd wordt

Uw online deelname komt in aanmerking voor een aanwezigheidsattest  als u aan de volgende voorwaarden voldoet:

Advocaten

Conform de Codex Deontologie voor Advocaten Hoofdstuk II.3, artikel 53 e.v. in werking sedert 1 november 2017, mogen advocaten ook online studieactiviteiten volgen.

Om in aanmerking te komen voor een aanwezigheidsattest, voorziet de Orde van Vlaamse Balies volgende voorwaarden:

 • De advocaat moet tijdig en vóór de start van de opleiding online aangemeld zijn.
 • Er mogen tegelijkertijd geen andere programma’s in werking zijn.
 • De advocaat moet op regelmatige basis kunnen aantonen dat hij de opleiding effectief aan het volgen is. Dit gebeurt door het stellen van vragen (die verschijnen op het scherm) waarop de advocaat binnen een beperkte tijd moet antwoorden.
 • Nexus maakt de lijst van advocaten met in- en uitloggegevens samen met de antwoorden op de gestelde vragen over aan de erkenningscommissie van de Orde van Vlaamse Balies.

Magistraten

Voor de onlinedeelnemer gelden voor het Instituut voor Gerechtelijke Opleiding de in- en uitloggegevens samen met de antwoorden op gestelde vragen als bewijs van deelname.

Notarissen

Volgens het Reglement van de Nationale Kamer van notarissen inzake permanente opleiding, laatst gewijzigd door de algemene vergadering van 28 april 2016, kan onder meer een internetopleiding of opleiding op afstand gevolgd worden.

Volgens het Huishoudelijk Reglement van 15 november 2017 van de Erkenningscommissie permanente opleiding van het notariaat gelden de volgende voorwaarden:

 • De deelnemer dient in te loggen voor aanvang van de opleiding en moet ingelogd blijven tot op het einde van de opleiding;
 • Tijdens de opleiding houdt de organisator een poll waarbij de deelnemer zijn aanwezigheid dient te bevestigen;
 • Vanaf het in- tot het uitloggen mag de deelnemer geen andere toepassingen op zijn computer/tablet hebben openstaan of gebruiken (bv e-mail). Ook alle randapparatuur die met de computer kan interfereren (bv smartphone) dient uitgeschakeld te worden.

Welke opleiding kan ik online volgen

De studieavonden 2022-2023.

Bij inschrijven hoeft u niet aan te geven of u de studieavond op de stadscampus of online wenst te volgen. Elke deelnemer krijgt kort voor aanvang de nodige info voor beide opties zodat u tot op het laatste moment kan beslissen op welke manier u de studieavond volgt.

Een helpdesk is bereikbaar tijdens elke online opleiding.

Op het einde van de opleiding  (al dan niet online gevolgd) wordt via elektronische weg om een evaluatie aan u als deelnemer gevraagd. Nexus apprecieert ten zeerste uw bijdrage aan deze bevraging. Dit helpt ons immers om de opleidingen nog beter af te stemmen op de wensen en behoeftes van onze deelnemers.

Nog vragen?

Neem contact met ons:

nexus@uantwerpen.be