Wat is online volgen van een opleiding

Een opleiding online volgen gaat via een stabiele internetverbinding vanop PC, laptop, tablet, ... van thuis, op het werk, of op een andere plaats. Het is aangewezen vooraf de hardware en apparatuur te testen op stabiliteit, beeld- en klankweergave. Wat de software betreft wordt online kijken ondersteund door de courante internetbrowsers.

 • Een aantal Nexus-activiteiten kunnen on demand gevolgd worden, d.w.z. dat gedurende een vooraf meegedeelde tijdspanne de mogelijkheid geboden wordt een opname te bekijken. Pauzeren van de opname kan, vooruit- of terugspoelen is niet mogelijk. Live kunnen er geen vragen gesteld worden, deze vragen kunnen voor of na de uiteenzetting bezorgd worden aan: nexus@uantwerpen.be.

  Tijdens het on demand bekijken van de uiteenzetting is het mogelijk dat op het scherm een aantal vragen gesteld worden die aanwezigheid controleren. Het tijdig en juist beantwoorden ervan is van belang om een aanwezigheidsattest te ontvangen voor de gevolgde opleiding.
   
 • Opleidingen waarbij interactie met de deelnemer mogelijk is, gaan live online door. De juiste datum en tijdstip van deze live online sessie worden vermeld op de webpagina bij de desbetreffende activiteit.

Kort voor aanvang van een online opleiding ontvangt de deelnemer een e-mail met link om in te loggen, samen met een uniek paswoord.

Hoe werkt een opleiding online volgen

Technische vereisten

 • Voor Windows gebruikers wordt aangeraden om de recentste versies van Google Chrome of Windows Edge te gebruiken. Mozilla FireFox kan ook gebruikt worden als de juiste plugins zijn geïnstalleerd.
 • Voor Mac gebruikers wordt aangeraden om ook Google Chrome te gebruiken of de recentste versie van Safari te gebruiken. 
 • Voor mobile device gebruikers wordt aangeraden Google Chrome te gebruiken.

Software

Online wordt ondersteund door de meeste internetbrowsers.

Internetconnectie

WIFI biedt vaak een onstabiele verbinding en de gebruiker test best voorafgaand of het systeem voldoende betrouwbaar is.

Erkenning van de opleiding die online gevolgd wordt

Een online deelname komt in aanmerking voor een aanwezigheidsattest; mits aan volgende voorwaarden wordt voldaan:

Advocaten

Conform de Codex Deontologie voor Advocaten Hoofdstuk II.3, artikel 53 e.v. in werking sedert 1 november 2017, mogen advocaten ook online studieactiviteiten volgen.

Om in aanmerking te komen voor een aanwezigheidsattest, voorziet de Orde van Vlaamse Balies volgende voorwaarden:

 • De advocaat moet tijdig en vóór de start van de opleiding online aangemeld zijn.
 • Er mogen tegelijkertijd geen andere programma’s in werking zijn.
 • De advocaat moet op regelmatige basis kunnen aantonen dat hij de opleiding effectief aan het volgen is. Dit gebeurt door het stellen van vragen (die verschijnen op het scherm) waarop de advocaat binnen een beperkte tijd moet antwoorden.
 • Nexus maakt de lijst van advocaten met in- en uitloggegevens samen met de antwoorden op de gestelde vragen over aan de erkenningscommissie van de Orde van Vlaamse Balies.

Magistraten

Voor de online deelnemer gelden voor het Instituut voor Gerechtelijke Opleiding de in- en uitloggegevens samen met de antwoorden op gestelde vragen als bewijs van deelname.

Notarissen

Volgens het Reglement van de Nationale Kamer van notarissen inzake permanente opleiding, laatst gewijzigd door de algemene vergadering van 28 april 2016, kan onder meer een internetopleiding of opleiding op afstand gevolgd worden.

Volgens het Huishoudelijk Reglement van 15 november 2017 van de Erkenningscommissie permanente opleiding van het notariaat gelden de volgende voorwaarden:

 • De deelnemer dient in te loggen voor aanvang van de opleiding en moet ingelogd blijven tot op het einde van de opleiding;
 • Tijdens de opleiding houdt de organisator een poll waarbij de deelnemer zijn aanwezigheid dient te bevestigen;
 • Vanaf het in- tot het uitloggen mag de deelnemer geen andere toepassingen op zijn computer/tablet hebben openstaan of gebruiken (bv e-mail). Ook alle randapparatuur die met de computer kan interfereren (bv smartphone) dient uitgeschakeld te worden.

Nog vragen?

Neem contact met ons:

nexus@uantwerpen.be