Nexus organiseert fysieke, digitale en hybride opleidingen over actuele juridische thema's.

Daarbij beoogt Nexus advocaten, magistraten, notarissen, gerechtsdeurwaarders, bedrijfsjuristen, juridische medewerkers en para-legals uit verschillende sectoren up-to-date te houden.

Het Nexusprogramma zal vanaf academiejaar 2023/2024 bestaan uit enerzijds Lectures Online en anderzijds Labs On Campus. 

De Lectures worden professioneel opgenomen en beogen kennisoverdracht bij belangrijke evoluties in wetgeving, rechtspraak of rechtsleer. Ze kunnen door de deelnemer (her)bekeken worden op een ogenblik naar keuze.

De Labs beogen kennisdeling en ervaringsuitwisseling door interactiviteit tussen sprekers en deelnemers. Op basis van casussen en oefeningen op campus worden belangrijke juridische aspecten verduidelijkt. 

Waar mogelijk worden Lectures en Labs in samenwerking met de Universiteit Gent aangeboden.

Samen met Gandaius Academy is Nexus door de Federale Bemiddelingscommissie erkend als opleidingsverstrekker. 

In dat kader wordt dan ook enerzijds de basismodule bemiddeling en anderzijds de specialisatiemodules  familiezaken en burgerlijke en ondernemingszaken aangeboden. 

Voor afgestudeerde bemiddelaars organiseert Nexus ook permanente vorming bemiddeling zodat hun kennis actueel blijft. 

Nexus ondersteunt ook diverse facultaire initiatieven in de realisatie van hun vormingsactiviteiten, meerdaagse opleidingen of congressen, zoals: 

Naar aanleiding van de Europese en Vlaamse stimuli rond Levenslang Leren werden i.s.m. Nexus volgende micro-credentials geoperationaliseerd: