Nexus biedt zowel fysiek als digitaal een gevarieerd en praktijkgericht programma van opleidingen, studieavonden en workshops over actuele juridische thema’s, dit zowel voor advocaten, magistraten, notarissen, gerechtsdeurwaarders, bedrijfsjuristen, accountants als  juridische medewerkers uit alle sectoren. 

Het Nexus-jaarprogramma omvat een aantal studieavonden, gespreid over het academiejaar en handelend over thema’s waarvoor in verschillende juridische branches interesse bestaat. Daarnaast worden ook workshops geprogrammeerd, die inspelen op de juridische actualiteit en waarbij met een beperkt aantal deelnemers een interactieve en praktijkgerichte werkmethode wordt gehanteerd.

Samen met Gandaius Academy organiseert Nexus de basisopleiding bemiddeling en de specialisatiemodules familiezaken en burgerlijke en ondernemingszaken, en dit in Antwerpen en Gent.  Tevens heeft Nexus jaarlijks een ruim aanbod van permanente vorming bemiddeling voor erkende bemiddelaars.

Bovendien worden extra studieactiviteiten ingelast wanneer in de loop van het jaar een belangrijke nieuwe wetgeving tot stand komt. Regelmatig worden ook lessenreeksen of studienamiddagen georganiseerd of logistiek ondersteund, die van belang zijn voor de juridische praktijk van een specifieke doelgroep. Zo ondersteunt Nexus diverse facultaire initiatieven bij de organisatie van hun vormingsactiviteiten, zoals: