Opleidingsaanbod

Het Nexus-jaarprogramma omvat reeds menige jaren een aantal studieavonden, gespreid over het academiejaar en handelend over thema’s waarvoor in verschillende juridische branches interesse bestaat.

Daarnaast worden ook workshops geprogrammeerd, die inspelen op de juridische actualiteit en waarbij met een beperkt aantal deelnemers een interactieve en praktijkgerichte werkmethode wordt gehanteerd.

Het programma voor academiejaar 2020-2021 leest u op onze webpagina.

Bovendien worden extra studieactiviteiten ingelast wanneer in de loop van het jaar belangrijke nieuwe wetgeving tot stand komt.

Regelmatig worden ook lessenreeksen of studienamiddagen georganiseerd of logistiek ondersteund die van belang zijn voor de juridische praktijk van een specifieke doelgroep.

Tot slot organiseert Nexus samen met Gandaius de basisopleiding bemiddeling en de specialisatiemodules familiezaken, ondernemingszaken en burgerlijke zaken, en dit in Antwerpen en Gent.  Tevens heeft Nexus jaarlijks een ruim aanbod van nascholingsactiviteiten voor erkende bemiddelaars.