Nexus organiseert fysieke, digitale en hybride opleidingen over actuele juridische thema's.

Daarbij beoogt Nexus advocaten, magistraten, notarissen, gerechtsdeurwaarders, bedrijfsjuristen, juridische medewerkers en para-legals uit verschillende sectoren up-to-date te houden.

Het Nexusprogramma zal vanaf academiejaar 2023/2024 bestaan uit enerzijds Lectures Online en anderzijds Labs On Campus. De Lectures worden professioneel opgenomen en beogen kennisoverdracht bij belangrijke evoluties in wetgeving, rechtspraak of rechtsleer en kunnen door de deelnemer bekeken worden op een ogenblik naar keuze.

De Labs beogen kennisdeling en ervaringsuitwisseling door interactiviteit tussen sprekers en deelnemers op basis van casussen, oefeningen rond belangrijke juridische aspecten. Waar mogelijk wordt daarvoor aanknoping gezocht met de Universiteit Gent.

Samen met Gandaius Academy is Nexus erkend als opleidingsverstrekker voor bemiddeling. In dat kader wordt dan ook enerzijds de basismodule bemiddeling en anderzijds de specialisatiemodules  familiezaken en burgerlijke en ondernemingszaken aangeboden. 

Voor afgestudeerde bemiddelaars organiseert Nexus ook permanente vorming bemiddeling zodat hun kennis actueel blijft. 

Nexus ondersteunt ook diverse facultaire initiatieven in de realisatie van hun vormingsactiviteiten, meerdaagse opleidingen of congressen, zoals: 

Naar aanleiding van de Europese en Vlaamse stimuli rond Levenslang Leren werden i.s.m. Nexus volgende micro-credentials geoperationaliseerd:

·        Animal Law, Rights and Representation 

·       Aansprakelijkheids- en verzekeringsrecht

·        Communicatievaardigheden en conflictoplossing 

·        Companies crossing boarders 

·        Europe: diversity and migration

·        Leadership in Law

·       Legal technology & Legal innovation

·       Omgevingsbemiddelaar