Het Sustainable Development Solutions Network (SDSN) werd in 2012 opgericht door prof. Jeffrey Sachs als mondiaal netwerk rond duurzame ontwikkeling en opereert onder auspiciën van de Verenigde Naties.

Het eredoctoraat dat prof. Sachs ontving van de Universiteit Antwerpen eind 2018 was de concrete aanleiding om in 2019 van start te gaan met het Belgische SDSN-netwerk, als een onafhankelijke netwerkorganisatie van onderwijsinstellingen, onderzoekscentra, bedrijven en kennisinstellingen. We bundelen wetenschappelijke en technische expertise en zoeken praktische oplossingen voor problemen gerelateerd aan duurzame ontwikkeling. Het Belgische netwerk wordt operationeel gestuurd vanuit IMDO.

De projecten, programma’s, evenementen en initiatieven van SDSN Belgium hebben tot doel innovatieve oplossingen voor duurzame ontwikkeling in België en mondiaal aan te moedigen, onderzoek, onderwijs en actie op het gebied van duurzame ontwikkeling te stimuleren en de bekendheid met de duurzameontwikkelingsdoelstellingen (SDGs) te vergroten. Wetenschap combineren met een sociaal-ethisch perspectief staat hierbij voorop.

Meer thematisch concentreert SDSN Belgium zich op vijf transversale pijlers om de SDGs en de Klimaatovereenkomst van Parijs te helpen verwezenlijken:

• Duurzame chemie

• Duurzame energie

• Klimaatactie

• Educatie voor duurzame ontwikkeling en SDG-bewustzijnsvorming

• Omzetting van SDG’s in organisatorische processen


Jeffrey Sachs over de oprichting van SDSN Belgium