Via interfacultaire samenwerking biedt het Instituut voor Milieu & Duurzame Ontwikkeling vernieuwend, interdisciplinair en internationaal georiënteerd onderwijs.

Hierbij doen wij beroep op een netwerk van deskundigen uit verschillende vakgebieden en experten die hun praktijkervaring inbrengen: academici, van zowel de Universiteit Antwerpen als van andere universiteiten, en externe praktijkdeskundigen verlenen hun medewerking aan de opleidingen.

Master in de milieuwetenschap

Milieuwetenschap bestudeert de aard, omvang en oorzaken van milieuproblemen en ontwikkelt daartoe concepten, theorieën en methodieken om deze milieuproblemen te analyseren en op te lossen. Binnen deze masteropleiding komen diverse disciplines bijeen: beleid, biologie, economie, recht, … Inhoudelijk legt dit programma de brug tussen deze verschillende invalshoeken. Het programma voorziet in geïntegreerde milieuvakken, essentiële milieuspecialismen en milieugere­lateerde keuzeopleidingsonderdelen. De studie biedt je eveneens de mogelijkheid om je, via een specifiek keuzevakkenpakket, voor te bereiden op het beroep van Milieucoördinator A. 

De opleiding wil je leren hoe je milieuvraagstukken analyseert en een actieve bijdrage levert in het oplossen en/of voorkomen van milieuproblemen.
Vanuit het perspectief van duurzame ontwikkeling, verwerf je inzicht in de samenhang en de complexiteit van milieuproblemen en leer je deze situeren in hun wetenschappelijke, ecologische en maatschappelijke context.


→ Meer informatie over de opleiding

Master in de veiligheidswetenschappen

Deze studie stoomt je klaar tot een generalist. Vanuit verschillende discplines (juridisch, sociologisch, economisch, technisch, psychologisch, criminologisch, chemisch en (arbeids)geneeskundig) word je uitgedaagd naar het brede veiligheidsdomein te kijken.  Binnen de opleiding werk je samen met andere studenten uit deze diverse instroomrichtingen.

Veiligheid wordt in de master integraal bekeken. NIet enkel de klassiek 'safety' domeinen (preventie & welzijn op het werk, milieu en kwaliteit) worden bestudeerd,maar ook het  'security' (beveiliging en sociale veiligheid). Je maakt kennis met deze domeinen en komt daarbij al snel in contact met het werkveld. Zo buig je je over concrete veiligheidsvraagstukken in bedrijven of bij de overheid. 

Doorheen je opleiding krijg je niet alleen inzicht in het ruime domein van de veiligheid en de recente ontwikkelingen op dit vlak. Je ontwikkelt ook wetenschappelijke vaardigheden zoals het verzamelen en verwerken van informatie en het uitvoeren van zelfstandig onderzoek. Op die manier ben je klaar om later op een deskundige manier te functioneren als onderzoeker, manager of beleidsmaker in veiligheid.

→ Meer informatie over de opleiding

 

 

Advanced master - Water Sustainability: integrating technology and nature-based solutions (Think Water)

Duurzaam waterbeheer is een integraal waterbeheer. Deze opleiding is geconcipieerd in een gespecialiseerd domein van technologie als basis voor een duurzaam, integraal waterbeheer. De globale waterproblematiek wordt daarbij beschouwd vanuit het watersysteem met zijn vele functies voor mens en natuur. Een dergelijke systeembenadering voor de analyse en oplossing van watervraagstukken vergt integratie van kennis en vaardigheden uit verschillende domeinen.
Deze interuniversitaire, gespecialiseerde master-na-master brengt daarvoor kennis en vaardigheden samen uit verschillende wetenschapsgebieden en zet vooral in op de integratie van de technisch-technologische en ecologische competenties en hun geavanceerde en innovatieve toepassingen.
 
→ Meer informatie over deze opleiding 

Erasmus Mundus Joint Master in Applied Ecohydrology

Water challenges and ecosystem restoration are highly relevant topics on the global agenda. The Erasmus Mundus Joint Master in Applied Ecohydrology (MAEH) focuses on finding and implementing solutions that ensure the sustainability of the uses and good ecological status of water and aquatic ecosystems, by merging ecohydrology with water engineering and integrated water management. 

MAEH graduates will have the holistic perspective and technical knowledge needed for solving the complex and multifactorial problems of water security and aquatic ecosystems sustainability, now and in the future. 

MAEH is jointly organized by the University of Algarve (Portugal), Univeristy of Lodz (Poland), Technische Hochschule Lubeck (Germany) and the University of Antwerp. The programme is supported by Erasmus+ (22 Erasmus Mundus scholarships are offered). 

More information and application 

Postgraduate of Energy & Climate

Het postgraduaat Energy & Climate (ENG) vertrekt vanuit de toestandsanalyse en probleemstelling om te komen tot het aanreiken van adequate oplossingen, zowel technologisch als beleidsmatig, en instrumenten om vanuit energie-oogpunt een wezenlijke bijdrage te leveren aan het klimaatvraagstuk. De opleiding wordt ingevuld vanuit een facetmatige benadering waarbij fundamenten worden meegegeven om het klimaatprobleem via energiebeheer op te lossen.
 
De opleiding neemt de ‘state-of-the-art’, de wetenschappelijke bevindingen terzake, de beleidscontext en –evolutie, de technologische oplossingen en innovaties als uitgangspunten voor een postgraduaatsopleiding.

De volgende modules worden aangeboden: 

1. Climate change challenges

2. Climate change as a societal challenge

3. Energy use & efficiency options

4. Renewable energy

5. Sectors: mitigation options - transistion trajectories 


→ Meer informatie over deze opleiding

Certificaat Milieucoördinator A

De opleiding Milieucoördinator A maakt vanaf het academiejaar 2017-2018 deel uit van de Master Milieuwetenschap.

De Master Milieuwetenschap biedt je de mogelijkheid aan om je voor te bereiden op het beroep van Milieucoördinator A. 

Het traject Milieucoördinator binnen de Master Milieuwetenschap bestaat uit een specifiek keuzevakkenpakket van in totaal 18 studiepunten. Credits moeten verworven worden voor volgende vakken:

  • Bedrijfsinterne milieuzorg en milieuzorgsystemen (3 studiepunten)
  • Cleantech for Food, Water and Energy  (3 studiepunten)
  • Milieugevaarlijke stoffen (3 studiepunten)
  • Advanced Environmental Technology (3studiepunten)
  • Ecotoxicologie (3 studiepunten)
  • Milieueffectrapportage (3 studiepunten)

De alumni Master Milieuwetenschap die niet alle vereiste credits behaalden van  het traject milieucoördinator, kunnen zich voor de keurzevakken inschrijven onder creditcontract.

-> meer informatie over de Master Milieuwetenschap