De Sustainability Research Award Rudi Verheyen is een eerbetoon aan wijlen emeritus professor baron Rudi Verheyen voor zijn grensverleggend werk en inzet voor het Vlaams natuur- en milieubeleid. Als hoogleraar verbonden aan het departement Biologie van de Universiteit Antwerpen wist Rudi Verheyen een indrukwekkend palmares van baanbrekende wetenschappelijke projecten te koppelen aan beleidsrelevante verwezenlijkingen. Zijn inzet als wetenschapper wierp vruchten af voor het natuurbeleid, het integraal waterbeleid, de milieueffectrapportering en andere milieubeleidsdomeinen.

Rudi Verheyen was ere-rector-voorzitter van de Universiteit Antwerpen en bekleedde tal van bestuursfuncties. Hij was ondermeer voorzitter van de Artesis Hogeschool Antwerpen, van ARGUS vzw, van de Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek (VITO) en van de Milieu- en Natuur(MINA)raad Vlaanderen. Rudi Verheyen was mede-oprichter en jarenlang voorzitter en bezieler van het Instituut voor Milieu & Duurzame Ontwikkeling (IMDO) van de Universiteit Antwerpen.

De Sustainability Research Award Rudi Verheyen bekroont wetenschappelijk werk met een bijzondere verdienste voor het Vlaamse natuur- en milieubeleid  en wordt jaarlijks ingesteld aan de Universiteit Antwerpen door de Vlaams Minister van Omgeving, Justitie, Toerisme en Energie in samenwerking met de Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek (VITO).  De Award is een aanmoediging voor onderzoekers die het Vlaamse milieu- en natuurbeleid voeden met doctoraatsonderzoek of milieuonderzoek vanuit internationaal perspectief.