Project Taalmaat zoekt:

Studenten als taalmaat voor anderstalige studenten in academiejaar 2020-2021.

Project Taalmaat zoekt:
 • Ben jij student aan de UAntwerpen, KdG of AP en volg je een Nederlandstalige opleiding?
 • Wil jij je inzetten voor anderstalige nieuwkomers en vluchtelingen om samen Nederlands te oefenen?
 • Kun jij je tussen begin november en eind april twee keer per maand vrijmaken (in totaal ongeveer 20u)?

Dan ben jij de geknipte taalmaat!
Stel je vóór 4 november kandidaat via dit inschrijvingsformulier.

Praktische info

 • Op donderdagavond 12 november organiseren we een kick-off waar je alle praktische info krijgt en alvast kunt kennismaken met de andere taalmaten.
 • In de week van 16 november organiseren we een speeddate waar je de taaljaarstudenten voor de eerste keer ontmoet.

Heb je een vraag? Stuur dan een mailtje naar Stefanie van Stee (taalmaat@linguapolis.be) of bel naar 03/265 48 74.

Over project Taalmaat

Taalmaat is een project voor en door studenten: studenten uit het Taaljaar Nederlands voor anderstaligen in een academische context  (de taaljaarstudenten) worden gekoppeld aan Nederlandstalige studenten van de UAntwerpen, KdG en AP (de taalmaten). Het project biedt niet-formele spreekkansen aan de taaljaarstudenten en geeft hen de kans om kennis te maken met het Vlaamse hoger onderwijs.

Start van het project:

 • Tijdens de kick-off begin november maken de taalmaten (Nederlandstalige studenten UAntwerpen, KdG en AP) kennis met het project en met elkaar. Ze krijgen ook een workshop 'Succesvol communiceren met je taalmaat' (door Atlas).
 • Een week na de kick-off nemen taalmaten en taaljaarstudenten deel aan een speeddate: hier ontmoeten ze elkaar voor het eerst en kunnen ze via korte gesprekjes kennismaken.

Traject van begin november tot eind juni:

 • Peter- en meterwerking: elke taalmaat wordt gekoppeld aan één of twee taaljaarstudenten. Zo heeft elke taaljaarstudent een vast aanspreekpunt binnen het project. Een meter of peter spreekt tijdens het traject ten minste drie keer individueel af met zijn/haar petekind.
 • Wekelijkse activiteiten: Daarnaast organiseert Taalmaat elke week een activiteit waaraan alle deelnemers kunnen deelnemen (een koffie op de campus, een spelletjesavond of een lezing). Via de wekelijkse activiteiten kunnen de deelnemers ook naast de peter- en meterwerking contacten leggen.

Bij de afspraken geldt er één regel: de voertaal is Nederlands. Zo creëert Taalmaat extra oefenkansen Nederlands voor de taaljaarstudenten. Zij willen namelijk volgend jaar worden wat hun Taalmaten zijn: student in het Nederlandstalig hoger onderwijs.

De taaljaarstudenten en taalmaten: wie zijn ze?

De taalmaten (de Nederlandstalige studenten UAntwerpen, KdG en AP) melden zich vrijwillig aan.  In 2019-2020 startten er 23 taalmaten. Ze komen uit alle opleidingen en studiejaren. 

De taaljaarstudenten zijn dit academiejaar met 41; onder hen zijn er 10 vluchtelingen uit Afghanistan, Irak, Palestijnse gebieden, Somalië, Syrië en Turkije. De niet-vluchtelingen komen uit alle continenten en vertegenwoordigen een twintigtal verschillende nationaliteiten, van Albanië over Kameroen tot Mexico en Maleisië.

De taaljaarstudenten en taalmaten: wat doen ze?

Project Taalmaat bestaat uit wekelijkse activiteiten op de universiteitscampus enerzijds en informele bijeenkomsten binnen de peter- en meterwerking anderzijds: op kot of in de stad. De insteek van Taalmaat is voornamelijk informeel. Terwijl de taaljaarstudenten binnen de klascontext enkel Standaardnederlands horen, raken ze dankzij het project Taalmaat ook vertrouwd met informele en regionale omgangstaal binnen de Vlaamse en Nederlandse context. De contacten en activiteiten verlopen tussen leeftijdsgenoten en hoewel de doelstellingen helder en ambitieus zijn, gaat het vooral ook om gezelligheid.

Tegelijk willen we de taaljaarstudenten tonen waar hun toekomst ligt, met name in het Nederlandstalig hoger onderwijs. We moedigen daarom activiteiten aan waarbij ze wegwijs worden gemaakt in de structuur van het hoger onderwijs en voeling krijgen met het Academisch Nederlands.

 • Tijdens één van de wekelijkse activiteiten bezochten we bijvoorbeeld de AP Hogeschool voor een workshop 'radio maken'.
 • Daarnaast nemen de taalmaten de taaljaarstudenten vanaf het tweede semester mee naar een college aan de universiteit. 

Ook krijgen de taaljaarstudenten door het contact met de taalmaten een beeld van het dagelijkse leven als student in Antwerpen en Vlaanderen. Vooral voor de student-vluchtelingen is het van belang dat zij student onder de studenten kunnen zijn, en dat ze inzien dat ze, nu ze in een veilige omgeving wonen, kunnen worden wie ze willen zijn.

De taaljaarstudenten en taalmaten: waarom doen ze dit?

Voor de taaljaarstudenten is het hoofddoel Nederlands oefenen: de voertaal van de interactie tussen de studenten is steeds het Nederlands. Hoe meer oefenkansen Nederlands, hoe groter de slaagkans op de eindtest, die toegang geeft tot het hoger onderwijs en zo de weg opent naar de toekomst. Daarnaast wil project Taalmaat de taaljaarstudenten laten kennismaken met het landschap van het Vlaamse hoger onderwijs.

Voor de taalmaten gaat het om belangeloos engagement en persoonlijke ontwikkeling. Door het coachen van de taaljaarstudenten, krijgen ze voeling met de maatschappelijke realiteit.

Voor alle Taalmaten is er zeker ook wederzijdse leerwinst in interculturele competenties. Tijdens de Taalmaatactiviteiten komen vaak en vanzelfsprekend thema’s aan bod als de internationale politiek en de actualiteit, het uitwisselen van culturele tradities, maar ook gewoon samen koken en eten van typische gerechten uit het land van herkomst.

Ten slotte groeien hier ook gewoon nieuwe vriendschappen!

Taalmaat wint Gastvrije Award 2018

Taalmaat won de juryprijs van de campagne Gastvrije Gemeente van Vluchtelingenwerk Vlaanderen in de categorie 'Scholen'. Met deze campagne zet Vluchtelingenwerk Vlaanderen initiatieven die zich inzetten voor asielzoekers en vluchtelingen in de kijker. De campagne verzamelt alle initiatieven op hun website.

Taalmaat wint Aurora Diversity and Equality Award 2018.

Het Aurora Universities Network reikt jaarlijks prijzen uit aan projecten die succesvol en innovatief zijn op het vlak van diversiteit en gelijke kansen. Dit jaar wint ons buddyprogramma Taalmaat de 2de prijs van deze Diversity and Equality Award, uit 20 ingediende projecten. Bedankt aan alle Taalmaten om meer diversiteit te brengen op onze campussen!

Taalmaat: hoe kan jij helpen?

De UAntwerpen organiseert verschillende initiatieven voor student-vluchtelingen. Taalmaat is één van die initiatieven. Jammer genoeg zijn niet alle projecten subsidieerbaar. Daarom blijven we zoeken naar bijkomende middelen om deze doelgroep te ondersteunen met bijvoorbeeld beurzen voor de voorbereidende programma's Nederlands.

Jouw gift kan het verschil maken voor deze studenten. Giften vanaf 40 euro geven recht op een fiscaal attest.

Meer info vind je hier.

 

Taalmaten getuigen vanuit hun kot

Taalmaat gaat door! Ook nu de activiteiten zijn stopgezet omwille van de maatregelen om het coronavirus COVID-19 te bestrijden. Taalmaten en taaljaarstudenten houden contact via skype en whatsapp. Lees hier het gesprek met taalmaat Jana en taaljaarstudent Gabriel op de blog vanuituwkot.be.

Taalmaat in Pintra Magazine

Pintra Magazine sprak in februari 2019 met twee van de deelnemers van project Taalmaat. In het interview vertellen Khoulod Eid, één van de 37 taaljaarstudenten, en Marie Geudens, stagiaire Taalmaat, over hun ervaring met project.

Links: Khoulod Eid, rechts: Marie Geudens