Over project Taalmaat

Taalmaat is een project voor en door studenten: Nederlandstalige UAntwerpen-studenten worden gekoppeld aan studenten uit het Taaljaar Nederlands voor anderstaligen in een academische context. Ze treffen elkaar tijdens vijf plenaire activiteiten en daarnaast ook in kleinere taalteams voor informele ontmoetingen. Daarbij geldt er één afspraak: de voertaal is Nederlands. Zo creëert Taalmaat extra oefenkansen Nederlands voor de taaljaarstudenten. Zij willen namelijk volgend jaar worden wat hun Taalmaten zijn: student in het Nederlandstalig hoger onderwijs.

De Taalmaten: wie zijn ze?

De Nederlandstalige UAntwerpen-studenten melden zich vrijwillig aan. Ze komen uit alle opleidingen en studiejaren. Opvallend is dat er een hoog aantal Taalmaten afkomstig is uit Nederland.

De taaljaarstudenten 2018-19 zijn met 38; onder hen zijn er 8 vluchtelingen uit Afghanistan, Armenië, Pakistan en Syrië. De niet-vluchtelingen komen uit alle continenten en vertegenwoordigen een twintigtal verschillende nationaliteiten, van Albanië over Mexico tot Zuid-Korea.

De Taalmaten: wat doen ze?

Project Taalmaat bestaat uit groepsactiviteiten op de universiteitscampus enerzijds en informele bijeenkomsten in kleine taalteams anderzijds: op kot of in de stad. De insteek van Taalmaat is voornamelijk informeel. Terwijl de taaljaarstudenten binnen de klascontext enkel Standaardnederlands horen, raken ze dankzij het project Taalmaat ook vertrouwd met informele en regionale omgangstaal binnen de Vlaamse en Nederlandse context. De contacten en activiteiten verlopen tussen leeftijdsgenoten en hoewel de doelstellingen helder en ambitieus zijn, gaat het vooral ook om gezelligheid.

Tegelijk willen we de taaljaarstudenten tonen waar hun toekomst ligt, met name in het Nederlandstalig hoger onderwijs. We moedigen daarom activiteiten aan waarbij ze wegwijs worden gemaakt in de structuur van het hoger onderwijs en voeling krijgen met het Academisch Nederlands; ze wonen bv. samen lessen bij of bekijken cursusmateriaal. Ook krijgen ze een beeld van het dagelijkse leven als student in Antwerpen en Vlaanderen. Vooral voor de student-vluchtelingen is het van belang dat zij student onder de studenten kunnen zijn, en dat ze inzien dat ze, nu ze in een veilige omgeving wonen, kunnen worden wie ze willen zijn.

De Taalmaten: waarom doen ze dit?

Voor de taaljaarstudenten is het hoofddoel Nederlands oefenen: de voertaal van de interactie tussen de studenten is steeds het Nederlands. Hoe meer oefenkansen Nederlands, hoe groter de slaagkans op de eindtest, die toegang geeft tot het hoger onderwijs en zo de weg opent naar de toekomst.

Voor de Nederlandstalige studenten gaat het om belangeloos engagement en persoonlijke ontwikkeling. Door het coachen van de taaljaarstudenten, krijgen ze voeling met de maatschappelijke realiteit.

Voor alle Taalmaten is er zeker ook wederzijdse leerwinst in interculturele competenties. Tijdens de Taalmaatactiviteiten komen vaak en vanzelfsprekend thema’s aan bod als de internationale politiek en de actualiteit, het uitwisselen van culturele tradities, maar ook gewoon samen koken en eten van typische gerechten uit het land van herkomst.

Ten slotte groeien hier ook gewoon nieuwe vriendschappen!

Taalmaat wint Gastvrije Award 2018

Taalmaat won de juryprijs van de campagne Gastvrije Gemeente van Vluchtelingenwerk Vlaanderen in de categorie 'Scholen'. Met deze campagne zet Vluchtelingenwerk Vlaanderen initiatieven die zich inzetten voor asielzoekers en vluchtelingen in de kijker. De campagne verzamelt alle initiatieven op hun website.

Taalmaat wint Aurora Diversity and Equality Award 2018.

Het Aurora Universities Network reikt jaarlijks prijzen uit aan projecten die succesvol en innovatief zijn op het vlak van diversiteit en gelijke kansen. Dit jaar wint ons buddyprogramma Taalmaat de 2de prijs van deze Diversity and Equality Award, uit 20 ingediende projecten. Bedankt aan alle Taalmaten om meer diversiteit te brengen op onze campussen!

Taalmaat: hoe kan jij helpen?

De UAntwerpen organiseert verschillende initiatieven voor student-vluchtelingen. Taalmaat is één van die initiatieven. Jammer genoeg zijn niet alle projecten subsidieerbaar. Daarom blijven we zoeken naar bijkomende middelen om deze doelgroep te ondersteunen met bijvoorbeeld beurzen voor de voorbereidende programma's Nederlands.

Jouw gift kan het verschil maken voor deze studenten. Giften vanaf 40 euro geven recht op een fiscaal attest.

Meer info vind je hier.

 

Taalmaat in Pintra Magazine

Pintra Magazine sprak in februari 2019 met twee van de deelnemers van project Taalmaat. In het interview vertellen Khoulod Eid, één van de 37 taaljaarstudenten, en Marie Geudens, stagiaire Taalmaat, over hun ervaring met project.

Links: Khoulod Eid, rechts: Marie Geudens