Project Taalmaat zoekt: studenten als taalmaat voor anderstalige studenten

 • Ben jij student aan de UAntwerpen?
 • Is Nederlands jouw moedertaal?
 • Wil jij je inzetten voor anderstalige nieuwkomers en vluchtelingen om samen Nederlands te oefenen?
 • Kun jij je tussen begin december en eind april op een achttal momenten (in totaal ongeveer 20u) vrijmaken?
   

Dan ben jij de geknipte taalmaat! 

Het project Taalmaat brengt Nederlandstalige studenten samen met de anderstalige studenten uit het taaljaar ‘Nederlands voor anderstaligen in academische context’ van Linguapolis. Deze studenten leren een heel academiejaar lang Nederlands om volgend jaar, net zoals jij, in het Nederlandstalig hoger onderwijs verder te studeren. Voor academiejaar 2017-2018 zijn er 36 studenten ingeschreven, onder wie 7 vluchtelingen. 

Om hen nog beter en sneller de taal te leren, is interactie met moedertaalsprekers zeer belangrijk. Het project Taalmaat zet daarom oefenmomenten Nederlands op, waarbij reguliere studenten van de universiteit en studenten uit het taaljaar met elkaar in contact worden gebracht. 

De klemtoon ligt op het creëren van spreekkans in een informele context. Dankzij jouw inzet als vrijwilliger maken de taaljaarstudenten kennis met de spreektaal  en oefenen ze dagelijkse conversaties. De gespreksonderwerpen sluiten aan bij jullie gemeenschappelijke interesses.

Een taalmaat engageert zich om:

 • deel te nemen aan de kick-off: een infomoment gevolgd door de eerste kennismaking met de taaljaarstudenten;
 • deel te nemen aan drie ‘ankermomenten’: groepsactiviteiten voor alle taalmaten en alle taaljaarstudenten;
 • initiatief te nemen voor tussentijdse bijeenkomsten in kleine groepjes.

Een taalmaat krijgt:

 • een workshop met praktische (taal)tips om tijdens de oefenmomenten te gebruiken;
 • de kans om inzicht te verwerven in diversiteit en te leren hoe je daarmee omgaat;
 • de kans om je sociale competenties te verhogen;
 • een getuigschrift van de universiteit voor jouw inzet en engagement.

Voel jij je aangesproken? 

Stel je vóór 24 november kandidaat via het inschrijvingsformulier en noteer alvast de volgende twee data:

 • Kick-off (infomoment & eerste kennismaking met de taaljaarstudenten) op vrijdagvoormiddag 1 december  
 • Ankermoment  1 op donderdagnamiddag 21 december


Wil je meer informatie?
Bel naar 03/265 48 74 of mail naar stefanie.vanstee@uantwerpen.be

Het project Taalmaat wordt georganiseerd door Linguapolis in samenwerking met het team Gelijke Kansen en Diversiteit en met de financiële steun van het Agentschap Integratie en Inburgering.