Voortzetting en bijsturing

In de editie 2019-2020 hebben we ingezet op extra netwerkkansen voor onze deelnemers (wekelijkse activiteiten), op een coronaproof activiteitenkalender en op de integratie van Taalmaat binnen bestaande projecten binnen de UAntwerpen (Community Service Learning) en daarbuiten (opstart samenwerking met de Karel de Grote Hogeschool (KdG).

Meer netwerkkansen voor alle deelnemers door wekelijkse activiteiten

Op vraag van de taalmaten én taaljaarstudenten maakten we bij de start van de vierde editie van project Taalmaat een uitgewerkte kalender met wekelijkse activiteiten. Op hetzelfde moment stapten we af van de taalteams en koppelden we elke taalmaat als vertrekpunt aan één of twee taaljaarstudenten. We moedigden de taaljaarstudenten en taalmaten aan om tijdens het traject door deel te nemen aan de wekelijkse activiteiten ook zelf op zoek te gaan naar verdere matches. Zo krijgen de deelnemers meer kansen om naast hun initiële match ook andere deelnemers te leren kennen en hun netwerk uit te breiden.

Voorbeelden van de wekelijkse activiteiten: 

 

Corona: omschakeling naar online

Vanaf maart 2020 gingen we van start met het initiatief ‘Sander neemt je mee naar de les Wetenschapsfilosofie’, ‘Anke neemt je mee naar de les Sterkteleer’,… maar helaas konden deze wekelijkse activiteiten niet plaatsvinden door de coronamaatregelen. Daarom riepen we de taalmaten op om online spreekoefeningen te organiseren voor de taaljaarstudenten. Daarnaast werd een wekelijkse online koffieklets georganiseerd. Aan het einde van het academiejaar 2019-2020 kon er door de coronamaatregelen eind april geen slotmoment voor project Taalmaat en in juni geen proclamatie voor het Taaljaar georganiseerd worden. Wel organiseerden we op de campus een coronaproof terugkommoment in september: taaljaarstudenten én taalmaten getuigden, Maud Vanhauwaert bracht poëzie en de resultaten van de taaljaarstudenten werden officieel geproclameerd.


Community Service Learning

In 2019-2020 stapte project Taalmaat (in samenwerking met Atlas) mee in het project ‘Community Service Learning’ van de UAntwerpen. Binnen deze ervaringsgerichte onderwijsvorm koppelde een studente uit de bachelor Toegepaste Taalkunde theoretische kennis aan haar maatschappelijk engagement binnen project Taalmaat. Het resultaat is een paper waarin ze de knelpunten beschrijft waarmee student-vluchtelingen te maken krijgen tijdens het taaljaar en wat project Taalmaat kan doen om deze studenten te ondersteunen om de slaagkansen van deze groep studenten te verhogen. Tijdens het volgende academiejaar zal een andere student op basis van de bevindingen uit dit onderzoek een begeleidingstraject uitstippelen voor de groep student-vluchtelingen binnen het Taaljaar.

Voorbereiding samenwerking KdG (projectfinanciering Atlas)

Tot nu toe waren de taalmaten die we één academiejaar lang koppelen aan de taaljaarstudenten allemaal student aan de UAntwerpen. Om het studiekeuzeproces van de taaljaarstudenten te verbeteren willen we in academiejaar 2020-2021 de brug slaan tussen universiteit en hogeschool. De taaljaarstudenten gaan immers niet allemaal aan de universiteit studeren, voor sommigen is een hogeschoolopleiding een betere keuze. Via een taalmaat uit een hogeschool ontdekken ze het opleidingsaanbod uit eerste hand, en begrijpen ze beter de verschillen tussen verderstuderen aan een hogeschool of universiteit.

Dankzij de steun van Atlas (projectoproep Oefenkansen Nederlands) kreeg project Taalmaat vanaf februari 2020 een jaar lang extra ruimte om overleg op te starten met de partners in de hogescholen, studenten te bereiken, te vormen en te begeleiden. We kozen voor studenten uit de lerarenopleiding aan de Karel de Grote Hogeschool op basis van onze positieve ervaringen met stagiair-taalmaten uit de Master Taal- en Letterkunde Nederlands: We zijn ervan overtuigd zij uitstekende taalbuddy’s zijn voor de taaljaarstudenten op het vlak van deskundigheid, betrokkenheid en engagement.