Voortzetting en bijsturing

In december 2021 ging de zesde editie van project Taalmaat van start. Niet lang voor de start werd duidelijk dat we opnieuw online zouden van wal steken. Samen met twee stagiairs uit de master Taal- en Letterkunde, konden we aanpassingen snel en efficiënt doorvoeren. Naarmate het jaar vorderde mochten we elkaar gelukkig meer in levende lijve zien en konden we leuke activiteiten organiseren. Naast de samenwerking met Community Service Learning (UAntwerpen) en de lerarenopleiding (KdG), gingen we verder op zoek naar een inbedding van het project in de diverse stad Antwerpen, samen met Kavka.


Taalmaat in hybride vorm

Taalmaat 2021-2022 start met de infosessie over Taalmaat voor de taaljaarstudenten in de klas. Daarna ging de kick-off en de workshop ‘Klare taal’ in samenwerking met Atlas online door. Ook de speeddate tussen de Nederlandstalige studenten en de taaljaarstudenten deden we online via Wonder.me. Dat zorgde voor wat uitzoekwerk. De website is zo gemaakt dat je in kleine groepjes of 1-op-1 kan spreken, zonder dat je het geluid van de anderen hoort. Na enkele minuten schoven de studenten weer op naar een nieuwe buddy of een ander groepje. Zo leerden ze elkaar toch erg goed kennen. Begin 2022 werd duidelijk dat ze elkaar toch fysiek wouden zien en mocht dat gelukkig ook weer! Met de veiligheidsmaatregelen van elk moment afzonderlijk in het achterhoofd, konden we de andere activiteiten in open lucht of in een ruim lokaal organiseren.


Een activiteitenkalender met een magnifiek slotevenement

Net zoals de voorbije twee jaren zorgden we samen met onze stagiairs en de taalmaten uit de lerarenopleiding voor gevarieerd aanbod aan activiteiten. Bovendien speelden we dit jaar ook in op wensen en noden van de deelnemers door extra in te zetten op wat zij als groep graag wouden doen. De kers op de taart van Taalmaat 2021-2022 was zonder twijfel het slotevenement. Een avond waar de taaljaarstudenten in het Nederlands aan het woord kwamen om hun ervaringen van het taaljaar en het project te delen, zorgden voor emotionele momenten en een glimlach op de gezichten. Ook alumni van het taaljaar Nederlands en project Taalmaat waren op de avond aanwezig en konden ervaringen over het leven na een taaljaar delen met de studenten. De feestelijke receptie achteraf was de ultieme gelegenheid om vragen te stellen aan de alumni, voor de docenten om bij te babbelen met hen en voor onze studenten om weer gezellige oefenkansen te krijgen.


Voorbeelden activiteiten

  • Met de waterbus naar Kruibeke & wandeling
  • Picknick in het stadspark
  • Street art wandeling Berchem
  • Zoektocht doorheen stad Antwerpen
  • Kennismakingsspel met de hoge scholen in Antwerpen (KdG-studenten via de app ‘ActionBound’)
  • De Taalmaatavond als slotevenement

Samenwerken met opleidingen van UAntwerpen en KdG

Na een periode zonder stagiairs mochten we dit jaar maar liefst twee heren uit de Master Taal- en Letterkunde ontvangen. Daarnaast toonden eveneens twee leraren in opleiding hun interesse in het project en zo werden Büsra en Bianca twee uitstekende taalmaten. Lars en Mathijs zorgden mee voor de algemene werking van het project en creëerden zo meermaals een leuke activiteit voor de taalmaten. Tijdens de paasvakantie organiseerden ze samen met Büsra en Bianca, een studiegroep voor de taaljaarstudenten die ondertussen niveau 4 hadden afgerond. Daarnaast konden de taal- en letterkunde-studenten met de opgedane kennis van hun opleiding een mini-onderzoekje doen naar de slaagcijfers van de taaljaarstudenten. Dat leverde inzichten op waarmee verder aan de slag kan worden gegaan.


Verderzetting ‘Community Service Learning’

Studenten van de UAntwerpen kunnen sinds 2019-2020 deelnemen aan Taalmaat via het keuzevak ‘Community Service Learning' (CSL). Ook in het jaar dat daarop volgde en dit jaar konden studenten hun sociaal engagement op deze manier verwezenlijken. Binnen deze ervaringsgerichte onderwijsvorm koppelen studenten theoretische kennis aan hun praktijkervaring die ze opdoen als taalmaat. De student investeert 40 uur praktijkervaring, schrijft een reflectieverslag en beantwoordt een onderzoeksvraag in een korte paper. De vier studenten gingen per twee met een zelfgekozen onderwerp aan de slag. Zo werkten Pieter en Axel enerzijds rond het opzetten van een alumni-netwerk voor Taalmaat en Célestine en Julie anderzijds rond de motivatie van de taaljaarstudenten doorheen hun academiejaar.