Wat betekent "code rood" of "code oranje" voor de taalcursussen?

  • Bij code rood is volledig online leren verplicht. 
  • Onder “code oranje” kunnen de taallessen nog steeds doorgaan op de campus. Contactonderwijs in kleine groepen blijft dan mogelijk. De universiteit zorgt ervoor dat de lessen en de circulatie op de campussen veilig georganiseerd kunnen worden. Linguapolis en onze taaldocenten doen er verder alles aan om de taalcursussen optimaal te laten verlopen.
  • Onder “code oranje” gelden er aangepaste regels over het gebruik van mondmaskers, en dit naargelang het type leslokaal. Je taaldocent zal je hier concreet over informeren.

Gaan de cursussen in april en juli “gewoon” van start?

Voor alle cursussen die in april en juli starten, vind je de geplande cursusorganisatie (op campus, online of een combinatie) op de webpagina van de taal.

Wat houdt “online les” in?

Bij online cursussen worden de contacturen vervangen door begeleid afstandsleren. Je wordt, net als in een gewone les, begeleid door een ervaren Linguapolis-taaldocent. 

Zijn er cursussen gepland die zeker en volledig online gaan?

Ja, de volgende 100% online cursussen staan momenteel op het programma (naast de cursussen die - gedeeltelijk - Op Campus worden gepland):​

  • ​ochtendcursussen Nederlands niveau 1, 2, 3 en 4 (4x/week) van april tot juni

Wat met de examens?

Alle cursussen worden afgesloten met een examen en een certificaat, ook als het examen online moet worden afgelegd. De einddoelstellingen van de online cursus zijn precies dezelfde als die van een cursus op campus. De betrokken cursisten krijgen hierover tijdig alle nodige informatie van hun taaldocent. ​

Ik geniet van het Vlaams Opleidingsverlof (VOV). Zijn mijn verplichte aanwezigheden in orde nu ik de online lessen volg?

(alleen voor cursisten Nederlands voor anderstaligen)

Ja, die zijn in orde.Er is enkel een verplichting tot deelname aan de eindbeoordeling. Neem je niet deel, dan is er geen recht op het Vlaams Opleidingsverlof.