Giften en schenkingen praktisch

Je kan op verschillende manieren bijdragen aan de Universiteit Antwerpen en onze instelling (laten) opnemen als goed doel. Dat kan voor een specifiek project, thema of specifieke werking van de Universiteit Antwerpen zijn, maar evengoed kan je jouw waardering voor de Universiteit Antwerpen uitdrukken door een bijdrage te doen zonder bestemming. In ieder geval: het Universiteitsfonds zorgt ervoor dat jouw middelen goed terecht komen.

Handgift

  • Via het bankrekeningnummer BE42 7310 4624 7854 van de Universiteit Antwerpen (op naam van Universiteit Antwerpen, Prinsstraat 13)
  • Met vermelding: "fiscaal attest"
  • recht op een belastingvermindering van 45% van het bedrag van jouw gift vanaf 40 euro. Je ontvangt hiervoor een attest van de Universiteit Antwerpen. Je fiscaal attest ontvang je steeds in maart van het eerstvolgende jaar waarop je je gift hebt overgemaakt.
  • Op het handgiftformulier kan je jouw voorkeur van bestemming opgeven.
  • Het ingevulde formulier kan je per post bezorgen (Universiteitsfonds - Middelheimlaan 1 M.A.223 - 2020 Antwerpen) of je mag het ons digitaal bezorgen via universiteitsfonds@uantwerpen.be.


Schenking of (duo)legaat
Wie een schenking wil doen aan de Universiteit Antwerpen, kan zowel onroerende (een huis, een stuk grond…) als roerende goederen (een som geld, juwelen, aandelen …) of een combinatie van beiden schenken. De schenking gebeurt in principe met een notariële schenkingsakte. Een notariële schenkingsakte dient bij een notaris aangeboden te worden voor registratie. 


Een vraag? Meer informatie nodig? 
Heb je nog vragen? Aarzel zeker niet om ons te contacteren. Geheel vrijblijvend en op een moment dat het voor je past. We behandelen alle vragen en gesprekken met de nodige discretie. Geef een seintje aan Dimitry Beuckelaers van het Universiteitsfonds via universiteitsfonds@uantwerpen.be, via het nummer 03 265 94 57 of via gsm 0486 20 27 87.