Zit je nog met vragen? Neem gerust eens een kijkje op deze FAQ-pagina. Heb je jouw antwoord niet gevonden of heb je toch nog bijkomende vragen? Neem dan gerust contact met ons op via onze contactpagina.

Giften

Hoe doe ik een gift?

Je kan op verschillende manieren jouw bijdrage leveren.

  • Via een handgift

Maak jouw gift over via online betaling of via het bankrekeningnummer BE42 7310 4624 7854 van de Universiteit Antwerpen (op naam van Universiteit Antwerpen, Prinsstraat 13) met vermelding 'fiscaal attest' en je voorkeursbestemming. Om jouw gift correct te kunnen toewijzen, raden we je aan om ons ook nog het handgiftformulier te bezorgen waarbij je nogmaals jouw voorkeursbestemming doorgeeft.

  • Via een schenking

Wie een schenking wil doen aan de Universiteit Antwerpen, kan zowel onroerende (een huis, een stuk grond...) als roerende goederen (een som geld, juwelen, aandelen ...) of een combinatie van beiden schenken. De schenking gebeurt in principe met een notariële schenkingsakte. Een notariële schenkingsakte dient bij een notaris aangeboden te worden voor registratie.

Kan ik kiezen waar mijn gift terecht komt?

Je kan een voorkeursbestemming geven aan iedere gift. Dit doe je door bij je overschrijving de naam te vermelden van de bestaande leerstoel of het project dat je wenst te steunen. Het Universiteitsfonds zorgt ervoor dat jouw gift correct verwerkt en toegewezen wordt. 

Wat voor bedrag moet mijn gift hebben?

Het bedrag kan je volledig zelf kiezen, iedere bijdrage is welkom. Let wel dat enkel giften vanaf 40 euro een fiscaal attest kunnen ontvangen.

Hoeveel bedraagt de belastingvermindering voor mijn gift?

Giften vanaf 40 euro geven voor particulieren recht op een fiscale recuperatie van 45% dankzij het fiscaal attest dat de Universiteit Antwerpen jou uitreikt. Jouw gift kost je in werkelijkheid dus slechts €22 na een fiscale aftrek. Maar ook als bedrijf kan je giften fiscaal optimaliseren. Neem een kijkje bij het luik fiscaliteit op onze FAQ-pagina en kom er meer over te weten.

Welke informatie hebben jullie nodig voor de verwerking van mijn gift?

Concreet hebben we steeds het bedrag en bestemming van de gift, de naam en het adres nodig van de donateur ( bij particulieren) en bij bedrijven ook nog het ondernemingsnummer. Om een goede verwerking te kunnen garanderen, raden we steeds aan om te werken via het online donatieformulier of het handgiftenformulier om zo alle nodige gegevens te kunnen doorgeven.

Bij overschrijving naar ons rekeningnummer raden we aan om bij de mededeling zeker 'fiscaal attest' + de naam van het project dat je wenst te steunen, toe te voegen. Zo kunnen we je gift correct toewijzen.

Voor een correcte uitreiking van de fiscale attesten, raden we je aan om ook het rijksregisternummer in te vullen tijdens de donatie. Dit is geen verplichting, maar zo worden eventuele adreswijzigingen ook meteen opgenomen bij het uitreiken van de fiscale attesten. Je mag uiteraard steeds ook manueel de eventuele wijzigingen van persoons -en contactgegevens doorgeven via universiteitsfonds@uantwerpen.be. Zo houden we onze contactendatabase up-to-date.

Hoe kan ik bij een babyborrel, huwelijk, jubileum,... mijn gasten laten schenken aan een goed doel binnen de universiteit? 

Liever eens geen cadeautjes ontvangen tijdens een feestelijkheid en in plaats daarvan schenken aan een goed doel? Dit kan zeker via het Universiteitsfonds Antwerpen. Neem gerust een kijkje bij onze projecten of leerstoelen die je kan steunen. Aan jouw gasten kan je dan vragen om een gift te doen aan het project van jouw keuze. Zo kunnen ze een overschrijving maken op het rekeningnummer BE42 7310 4624 7854 van de Universiteit Antwerpen (op naam van Universiteit Antwerpen, Prinsstraat 13) met de vermelding 'fiscaal attest' en de naam van het project dat jou ter harte ligt. Geef ons zeker een seintje als hier plannen voor zijn zodat we samen de mogelijkheden kunnen overlopen en de eventuele giften correct kunnen verwerken. 

Meer praktische informatie over giften.

Fiscaliteit

Wanneer heb ik recht op een fiscaal attest?

Zowel bedrijven als particulieren ontvangen bij een gift vanaf 40 euro een fiscaal attesten en geven recht op een belastingsvermindering van 45%.

Het fiscaal attest wordt steeds opgemaakt op naam van de bankrekeninghouder.

Enkel voor schenkingen, handgiften en bankgiften in geld wordt een fiscaal attest afgeleverd. Schenkingen in natura (van materiële voorwerpen of onroerende goederen) komen niet in aanmerking.

Meer gedetailleerde informatie over belastingsvermindering kan je steeds op de website van Federale Overheidsdienst Financiën (FOD) terugvinden.

Moet ik mijn fiscaal attest zelf aanvragen?

Nee. We sturen automatisch jouw fiscaal attest op naar het postadres dat je doorgaf via het donatie/handgiftenformulier. Als er geen donatieformulier doorgegeven werd, nemen we het adres dat op de bankoverschrijving werd gebruikt. Wens je jouw contactgegevens te wijzigen? Laat het ons dan weten via universiteitsfonds@uantwerpen.be

Wanneer ontvang ik mijn fiscaal attest?

Je fiscaal attest ontvang je steeds in maart van het eerstvolgende jaar waarop je je gift hebt overgemaakt.
Bijvoorbeeld: je hebt een gift gedaan in 2022, dan ontvang je je fiscaal attest in maart 2023.

Ik doe een gift vanuit het buitenland. Heb ik recht op een fiscaal attest?

De Universiteit Antwerpen is officieel erkend als algemeen nut beogende instelling (ANBI). Zo kunnen ook onze Nederlandse schenkers (particulieren én bedrijven) hun giften aan de Universiteit Antwerpen fiscaal aftrekken. 

Wens je een gift over te maken vanuit een ander land dan België of Nederland? Dan check je best even welke fiscale regels er van toepassing zijn in het land in kwestie.

Ontvang ik bij sponsoring een fiscaal attest?

Nee. Sponsors krijgen in ruil voor hun bijdrage vaak zichtbaarheid, bijvoorbeeld met een logovermelding, een advertentie of andere promotionele aandacht. Een gift is steeds 'om niet', wat wil zeggen dat er géén tegenprestatie is. Fiscale attesten worden enkel uitgereikt aan giften zonder tegenprestatie.

Kan ik als bedrijf ook een gift doneren?

Het is perfect mogelijk om als bedrijf een gift over te maken. Ook als bedrijf ontvang je bij een gift vanaf 40 euro een fiscaal attest die je recht geeft op een belastingsvermindering. 

Voor vennootschappen is het totale bedrag van de giften waarvoor vermindering wordt verleend, beperkt tot 5% van de netto-winst met een maximum aftrekbaar bedrag van 500.000 euro.

Voor meer informatie en uitgebreid advies richt je je best tot je boekhouder of fiscalist. 

Heb ik altijd recht op belastingsvermindering?

Er gelden steeds enkele uitzonderingen. Om deze na te gaan adviseren we je om alle informatie na te lezen op de website van de Federale Overheidsdienst Financiën.

Er staat een fout op mijn fiscaal attest, wat moet ik doen?

Heb je een fout of onvolledigheid gevonden op jouw fiscaal attest? Laat het ons zeker tijdig weten via universiteitsfonds@uantwerpen.be.  Zo kunnen we in onze contactendatabase de gegevens aanpassen waar nodig en onze collega's van de fiscale dienst verwittigen zodat je snel een nieuw attest kan ontvangen.

Mijn persoonsgegevens zijn gewijzigd, waar moet ik dit doorgeven?

Voor een correcte verwerking van de giften en de uitreiking van de fiscale attesten, raden we je aan om ook het rijksregisternummer (bij particulieren) of ondernemingsnummer ( bij bedrijven) in te vullen tijdens de donatie (via het online donatieformulier of het handgiftenformulier). Zo worden eventuele adreswijzigingen ook meteen opgenomen bij het uitreiken van de fiscale attesten. Je mag uiteraard steeds ook manueel de eventuele wijzigingen van persoons -en contactgegevens doorgeven via universiteitsfonds@uantwerpen.be. Zo houden we onze contactendatabase up-to-date.

Ik wens geen fiscaal attest te ontvangen voor mijn gift, kan dat?

Dit is perfect mogelijk. Gelieve dan even een seintje te geven via universiteitsfonds@uantwerpen.be 

Leerstoelen

Wat is een leerstoel?

Een leerstoel is een van de manieren om een maatschappelijke bijdrage te leveren in samenwerking met Universiteit Antwerpen. Het doel van iedere leerstoel is hierbij verschillend, maar een leerstoel zet voornamelijk in op drie pijlers: onderwijs, onderzoek & dienstverlening. 

Hoe lang loopt een leerstoel?

Een leerstoel heeft een duurtijd van minstens drie jaar. De leerstoel kan na afloop steeds verlengd worden met een termijn van drie jaar.

Kan ik de naam van de leerstoel kiezen?

De naam van de leerstoel kan vrij gekozen worden door de schenker of legataris. 

Wie kan een leerstoel oprichten?

Zowel bedrijven als particulieren kunnen een leerstoel financieren.

Welke leerstoelen kan ik steunen?

Er zijn allerlei leerstoelen die je kan steunen.  Je kan onze huidige leerstoelen raadplegen per maatschappelijk thema. 

Meer praktische info over onze leerstoelen

Communicatie

Hoe word ik lid van de community?

Er zijn allerlei manieren om deel uit te maken van de community waar het fonds continu verbintenis mee heeft. Via een gift, schenking, legaat, oprichting van leerstoel of fonds op naam,.. kan jij al een belangrijke engagement aangaan. Iedereen is hierbij welkom. Particulieren, ondernemers, erflaters, professoren, onderzoekers, service clubs,… Kortom: een grote community van mensen die allen hun eigen persoonlijke bijdrage  leveren aan het succes en de realisaties van het fonds. 

Hoe kan ik op de hoogte blijven?

Het Universiteitsfonds Antwerpen gebruikt allerlei kanalen om de laatste nieuwtjes te verspreiden. We vinden het belangrijk om onze huidige én potentiële donateurs en partners steeds te betrekken en op de hoogte te houden van onze werking. Zo kan je je inschrijven voor onze nieuwsbrief. Daarnaast kan je ons ook volgen via  Facebook ,  Linkedin, Twitter en Instagram.

Je kan ook steeds onze recente publicaties ( corporate brochure, jaarverslagen e.d.) raadplegen. Liever een gedrukt exemplaar? Laat het ons weten via universiteitsfonds@uantwerpen.be en wij zorgen voor de verzending.

Waar kan ik met mijn persoonlijke vragen terecht?

Sommige vragen hebben geen pasklaar antwoord. Je kan steeds vrijblijvend contact met ons opnemen zodat we jouw vraag op maat kunnen behandelen en beantwoorden.

Hoe gaan jullie om met discretie? 

Het Universiteitsfonds Antwerpen draagt discretie hoog in het vaandel. Alle gesprekken worden vertrouwelijk behandeld door onze medewerkers. 

Varia

Gaat iedere gift voor 100% naar mijn voorkeursbestemming?

Bij alle giften gedoneerd aan Universiteit Antwerpen wordt een overhead gehanteerd van 12%. Hiervan gaat 5% naar Universiteit Antwerpen, de overige 7% wordt gebruikt door het Universiteitsfonds voor verwerking van giften, administratieve afhandeling, organiseren van evenementen zoals inauguraties, gegidste rondleidingen, communicatie naar onze donateurs, uitreiken van fiscale attesten, etc. Belangrijk om weten: deze overhead wordt niet gebruikt om de loonkosten van de medewerkers van het Universiteitsfonds te betalen.

Hoe gaan jullie om met ethiek?

De Universiteit Antwerpen leeft bij haar Universiteitsfonds de ethische beginselen na op het vlak van fondsenwerving. Dit doen we door steeds volgende richtlijnen in acht te nemen:

  • respecteren van de bestemming van de fondsen door de financierder, in overeenstemming met de interne en externe regels over het financieel beheer van de Universiteit Antwerpen;
  • de academische vrijheid verzekeren voor alle academische activiteiten die dankzij het Universiteitsfonds worden gerealiseerd;
  • de resultaten van wetenschappelijk onderzoek dat wordt gefinancierd dankzij het Universiteitsfonds in eigendom van de Universiteit Antwerpen houden;
  • transparant  communiceren over de fondsenwerving in het kader van het Universiteitsfonds en over de academische activiteiten die dankzij deze fondsen worden gefinancierd;
  • de fondsenwerving in het kader van het Universiteitsfonds laten beheren door een interne adviescommissie die rapporteert aan het Bestuurscollege van de Universiteit Antwerpen;
  • alle wettelijke verplichtingen die de werking van het Universiteitsfonds betreffen, strikt naleven.

ANBI

De Universiteit Antwerpen is officieel erkend als algemeen nut beogende instelling (ANBI). Zo kunnen ook onze Nederlandse schenkers (particulieren én bedrijven) hun giften aan de Universiteit Antwerpen fiscaal aftrekken. 

Naam van de instelling

Universiteit Antwerpen

Fiscaal nummer

NL 8263.05.775

Contactgegevens instelling

Universiteit Antwerpen

Prinsstraat 13

2000 Antwerpen

België

Contactgegevens Universiteitsfonds Antwerpen

Departement Universiteit & Samenleving

Universiteitsfonds Antwerpen

Campus Middelheim

Middelheimlaan 1 

2020 Antwerpen 

België

T: 03 265 94 57

E: universiteitsfonds@uantwerpen.be

Doelstelling

Het Universiteitsfonds Antwerpen is de drijvende kracht voor mecenaat aan de Universiteit Antwerpen en zet zo vele maatschappelijke topics mee op de kaart. Via het Universiteitsfonds Antwerpen kunnen bedrijven, verenigingen én particulieren een wetenschappelijke bijdrage leveren aan de maatschappij dankzij een warm engagement via een gift, een schenking, opname in je testament of door de oprichting van een leerstoel of fonds op naam.

Leden Bestuurscollege Universiteit Antwerpen

Rector (voorzitter)
Herman Van Goethem
Vicerector Dienstverlening
Filip Lardon
Vicerector Onderzoek
Ronny Blust
Vicerector Onderwijs
Ann De Schepper
Algemeen Beheerder
Bart Heijnen
Vicedecaan
Chris Van Ginneken
Vertegenwoordiger Administratief Academisch Personeel (AAP) / Bijzonder Academisch Personeel (BAP)
Timon Vandamme
Domeincoördinator Dienst Onderwijsadministratie
Annick Debroey

Beleidsplan

Beloningsbeleid

De werknemers van de Universiteit Antwerpen worden bezoldigd volgens de geldende barema's en ontvangen geen commissielonen. Je vindt hier de verschillende verloningsbarema's voor het administratief en technisch personeel en het academisch personeel.

Verslag van de uitgeoefende activiteiten en financiële verantwoording

Feiten en cijfers Universiteit Antwerpen

Jaarverslagen Universiteitsfonds Antwerpen

Ethische gedragscode

Hoe gaat het Universiteitsfonds Antwerpen om met giften en legaten?

Het Universiteitsfonds Antwerpen heeft als doel om financiële middelen in te zamelen voor baanbrekend onderzoek, onderwijs en dienstverlening aan de Universiteit Antwerpen. Zo bepaalt het Universiteitsfonds Antwerpen mee de toekomst, geven we vandaag om morgen en zetten we als goed doel in op een samenleving waar schenkers en erflaters mee hét verschil maken voor wetenschappelijk onderzoek en onderwijs ten voordele van de samenleving.

Met haar mecenaatswerking wil de Universiteit Antwerpen via het Universiteitsfonds Antwerpen filantropische fondsen werven voor baanbrekend onderwijs, onderzoek en dienstverlening ten voordele van de samenleving. De ethische gedragscode geeft het nodige kader om binnen ethische gedragsregels het financieel beheer van de mecenaatswerking te regelen en te stroomlijnen.

Alle informatie vindt u in dit document: 'Ethische gedragscode en financieel beheer mecenaatswerking Universiteitsfonds Antwerpen'