Wie zijn wij?

Het Universiteitsfonds Antwerpen is de drijvende kracht voor mecenaat aan de Universiteit Antwerpen. Het Universiteitsfonds Antwerpen werkt vanuit een filantropische gedachtegang en zet zo als goed doel vele maatschappelijke topics mee op de kaart. 

Dat moet ook want onze samenleving heeft nood aan onderbouwde wetenschappelijke en (sociaal)maatschappelijke expertise. Onderzoek naar kanker, gezondere luchtkwaliteit, strijd tegen depressies… het zijn maar enkele concrete voorbeelden van waar het Universiteitsfonds Antwerpen actief mee bezig is.

Wat doet het Universiteitsfonds Antwerpen?

Het Universiteitsfonds Antwerpen creëert vandaag oplossingen voor morgen en laat bedrijven, verenigingen en particulieren zo toe om een bijdrage te leveren aan de samenleving. Zonder jouw steun zou de wetenschappelijke en maatschappelijke impact van de Universiteit Antwerpen niet de weerklank hebben die ze vandaag de dag heeft.

Waar werkt het Universiteitsfonds Antwerpen naartoe?

Het Universiteitsfonds Antwerpen wil verder blijven groeien en wil een succesplatform zijn waar maatschappij en wetenschap elkaar tegemoetkomen. Het Universiteitsfonds Antwerpen zet hierbij steeds in op drie pijlers:

  • sensibiliseren door maatschappelijk belang van wetenschappelijk onderzoek, onderwijs en dienstverlening in de kijker te plaatsen;
  • bouwen aan een community van donateurs en schenkers die allemaal hun eigen persoonlijke bijdrage leveren aan het succes en de realisaties van het fonds;
  • maatschappelijk verantwoord ondernemen samen met het bedrijfsleven, verenigingen en particulieren.

Vandaag geven om morgen

Het Universiteitsfonds Antwerpen kijkt steeds vooruit met een ruimdenkende, vooruitstrevende, maar ook kritische blik. De wetenschappelijke én maatschappelijke uitdagingen van vandaag zijn niet noodzakelijk dezelfde als die van morgen.

We moeten blijven investeren in baanbrekend innovatief onderzoek, onderwijs en dienstverlening met maatschappelijke impact. Onze hele samenleving heeft er baat bij om zich hiervoor in te zetten. Daarom moeten we met z'n allen vandaag geven om morgen.