Help mee knikkebolziekte te voorkomen

Wat is knikkebolziekte?

De knikkebolziekte of 'Nodding syndrome' is een vorm van epilepsie die ontstaat bij kinderen tussen de vijf en vijftien jaar in  Zuid-Soedan, Oeganda, Tanzania, Kameroen en de Democratische Republiek Congo. De ziekte wordt gekenmerkt door aanvallen waarbij het hoofd steeds naar beneden valt en gaat gepaard met mentale achteruitgang en groeistoornissen. Al sinds 1960 werden er gevallen van de knikkebolziekte gerapporteerd in Tanzania. Tussen 1990-2000 ontstond er een epidemie van de knikkebolziekte in Zuid-Soedan en Oeganda.

Hoe ontstaat deze ziekte?

Waarschijnlijk hebben meer dan honderdduizend mensen in verschillende Afrikaanse landen epilepsie ontwikkeld door een besmetting overgedragen door de zwarte vlieg. Deze vlieg brengt bij het bijten van de mens een parasitaire worm over die ook rivierblindheid kan veroorzaken. Deze worm zou rechtstreeks of onrechtstreeks ook de hersenen kunnen aantasten en epilepsie kunnen veroorzaken.

Hoe kunnen we knikkebolziekte bestrijden?

Prof. Colebunders en zijn onderzoeksteam stelden vast dat het opportuun is om rivierblindheid beter te bestrijden. Dit kan enerzijds door de bevolking tweemaal per jaar ivermectine toe te dienen en door de larven van de zwarte vlieg te vernietigen. Anderzijds door het het tijdig behandelen van kinderen die lijden aan de knikkebolziekte met anti-epileptische medicatie. Met minder dan 10 euro per jaar kunnen bij de meeste van deze kinderen de epilepsieaanvallen onderdrukt worden. Ondanks deze lage kostprijs kunnen de meeste families van deze kinderen dit niet betalen, o.a. omdat vaak meerdere kinderen in één familie de aandoening vertonen.  

Meer weten over het onderzoek naar knikkebolziekte? Neem dan zeker eens een kijkje op de website.

Steun dit project

Wil je graag jouw bijdrage leveren? Dat kan!

Belastingvermindering
Wist je trouwens dat je voor giften vanaf 40 euro recht hebt op een belastingvermindering van 45%? Wij leveren jou hiervoor een fiscaal attest aan. Een extra stimulans dus om onze strijd tegen knikkebolziekte maximaal te steunen.

Stap 1 - Betaling

Jouw gift overmaken kan op twee manieren:

  • Via overschrijving op bankrekeningnummer BE42 7310 4624 7854  op naam van de Universiteit Antwerpen. Voeg hier ook steeds de vermelding ‘fiscaal attest’ en jouw voorkeursbestemming, in dit geval 'Knikkebolziekte' toe in de mededeling.
  • Via online betaling waarbij je meteen jouw voorkeursbestemming kan aanduiden.

Stap 2 - Handgiftformulier

Om jouw gift correct te kunnen toewijzen, raden we je aan om ons ook nog het handgiftformulier te bezorgen waarbij je nogmaals jouw voorkeur van bestemming opgeeft.

Bezorg het ingevulde formulier:  

           -  digitaal: via universiteitsfonds@uantwerpen.be  (een scan of foto is voldoende)

                 OF

          -  per post: Universiteitsfonds Antwerpen - Middelheimlaan 1 - 2020  Antwerpen 

Iedere gift vanaf 40 euro geeft recht op een belastingvermindering van 45%!