Antwerpen kent een lange traditie van klinische onderzoeken naar kindervaccins. De nieuwe ‘Leerstoel Antwerp Pediatric Clinical Trial Network’ heeft dan ook als doel om de huidige expertise rond pediatrische klinische studies te vergroten. De leerstoel wil ook samenwerking initiëren rond klinische studies bij kinderen met een focus op vaccinonderzoek om zo efficiëntere klinische onderzoeken in Antwerpen uit te voeren.

Om dit te bekomen bundelde de afdeling Kindergeneeskunde van het UZA haar expertise op het gebied van klinische en academische studies bij kinderen met de pediatrische expertise in de Antwerpse ziekenhuizen GZA en ZNA en de expertise op het gebied van vaccinaties aan de Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen, inclusief het Departement voor Vaccins & het Instituut voor Infectieziekten (VAXINFECTIO) van de Universiteit Antwerpen.

De ‘Leerstoel Antwerp Pediatric Clinical Trial Network’ beoogt een duurzame samenwerking te creëren en een officieel netwerk op te richten met de volgende doelstellingen:

  1. Een interinstitutionele samenwerking opzetten rond pediatrische klinische onderzoeken met de nadruk op vaccinonderzoeken en onderzoeken naar pediatrische infecties;
  2. Pediatrische klinische onderzoeken op deze gebieden aantrekken;
  3. De uitwisseling van patiënten en onderzoekpersoneel in het kader van het optimaal uitvoeren van klinische onderzoeken.

Bovendien streven de partners ook naar het organiseren van gezamenlijke bijeenkomsten over toekomstige vaccinontwikkelingen, te anticiperen op toekomstige onderzoeken en om gezamenlijk het proces van pediatrische vaccinonderzoeken te bespreken en te evalueren.

  • Leerstoelhouder: Stijn Verhulst (UZA en UAntwerpen), Daan Van Brusselen (ZAS en UAntwerpen), Ine Decuyper (ZAS en UAntwerpen) en Ilse De Coster (UAntwerpen)
  • Faculteit: Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen
  • Actief: sinds 2024
  • Partners: Pfizer, Sanofi, GSK, UZA en ZAS