Het doel van deze leerstoel is om onderzoek te doen naar het gebruik van krachtige, nieuw ontwikkelde beeldvormingsmethoden voor de studie van schilderijen. Daarnaast wil deze leerstoel ook bijdragen tot dienstverlening en onderwijs op dit gebied. Voor dit laatste zal de leerstoel kunsthistorici, curatoren en conservatoren vertrouwd maken met deze innovatieve beeldvormingstechnieken, zowel op theoretische als praktische wijze.

Hiervoor is er een samenwerking tussen Universiteit Antwerpen (Afdeling Chemie en Conservatie), de KIK-IRPA, de KU Leuven en de Belgische musea.

De leerstoel wordt gefinancierd door het Baillet Latour-fonds, dat een passie koestert voor het behoud van ons cultureel erfgoed. 

  • Leerstoelhouder: dhr. Geert Van der Snickt
  • Faculteit: Wetenschappen
  • Actief: sinds 2015
  • Partner: