Veel mensen moeten dag in, dag uit meerdere geneesmiddelen nemen. Vooral ouderen nemen vaak veel geneesmiddelen, maar ook voor jongere mensen kan dat het geval zijn in de strijd tegen hun gezondheidsproblemen. Die ‘polyfarmacie’ heeft vaak ook een impact op de levenskwaliteit. In het kader van de nieuwe 'Arega Leerstoel Kwaliteit van Leven en Zorg voor Patiënten met Polyfarmacie' wil UAntwerpen het probleem aanpakken. 

Men spreekt over polyfarmacie wanneer iemand vijf of meer verschillende geneesmiddelen chronisch gebruikt. Heel wat mensen zitten in die situatie. Polyfarmacie komt voor bij ongeveer een kwart van de mensen tussen 65 en 75. Bij thuiswonende ouderen van meer dan 80 jaar is dat 58%. In deze groep neemt 9% zelfs tien geneesmiddelen of meer. Het nemen van die geneesmiddelen kan van groot belang zijn om de gezondheid zoveel mogelijk in stand te houden of te verbeteren, en aldus de kwaliteit van leven te vergroten. Maar wanneer meerdere geneesmiddelen tegelijkertijd en voor lange tijd gebruikt worden, is dat niet altijd eenvoudig voor de patiënt.   

Leerstoelhouder: prof. dr. Tinne Dilles
Faculteit: Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen
Actief: sinds 2020
Partner: Arega