Deze leerstoel ontwikkelt Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen of Sustainable Development Goals (SDG's) op maat van provincies en lokale besturen. Er is een hands-on ontwikkeling van de SDG-indicatorenset en een evaluatie van de SDG-impact van de provinciale beleidsvoering. Twee lokale besturen worden als proefproject mee betrokken bij de ontwikkeling en monitoring van de SDG-indicatorenset. 

Universiteit Antwerpen gebruikt hierbij haar expertise bij het bepalen van de prioriteiten en het koppelen van de provinciale beleidsvoering. 

  • Leerstoelhouder: mevr. Silvia Lenaerts
  • Instituut voor Milieu & Duurzame Ontwikkeling (IMDO)
  • Actief: sinds 2019
  • Partner