De leerstoel 'Geïntegreerde Veiligheid – Chemie en Life Sciences’  komt tot stand met de steun van essenscia. Voor de leerstoel 'Veiligheidswetenschappen – Duurzame Preventie en Welzijn op het Werk’ komt het initiatief van Mensura. Beide partners kiezen voor een investering in een leerstoel die start bij onderwijs, maar tegelijkertijd ook streeft naar interdisciplinaire onderzoekssamenwerking.

Beide leerstoelen zetten zo in op het integrale en interdisciplinaire profiel waartoe de Master in de Veiligheidswetenschappen opleidt. Daarnaast dragen beide leerstoelen ook bij tot onderzoek en het ontwikkelen van innovatieve oplossingen voor uitdagingen op het vlak van veiligheid en beveiliging.

  • Leerstoelhouder: Kelly Reyniers
  • Actief: sinds 2019
  • Instituut voor Milieu & Duurzame Ontwikkeling (IMDO)
  • Partners:

Sponsor Veiligheidswetenschappen aan het woord: essenscia Vlaanderen

Essenscia

Mensura