De baseline van de Faculteit Rechten luidt: #rechtindesamenleving. Dat is waar de Antwerpse rechtenfaculteit letterlijk en figuurlijk voor staat. Daarom heeft de faculteit een steunfonds voor internationale studentenmobiliteit opgericht, in samenwerking met het Universiteitsfonds en de facultaire alumnivereniging Antwerp Law Net.

Het steunfonds focust op de ondersteuning van internationale mobiliteit voor uitgaande en inkomende studenten met onvoldoende financiële draagkracht.

Geef rechtenstudenten de kans om hun talenten te ontwikkelen

De Faculteit Rechten werkt voor studentenmobiliteit samen met zo’n 80 partneruniversiteiten in 30 landen. Elk jaar vertrekken ongeveer 50 Antwerpse studenten naar een partneruniversiteit, en verwelkomt de faculteit ongeveer 80 buitenlandse studenten.

Een buitenlandervaring draagt bij tot de professionele en persoonlijke ontwikkeling van studenten, maar is voor heel wat studenten – zelfs met een beurs – niet vanzelfsprekend. Eén semester aan een niet-Europese universiteit kost voor een uitgaande student immers gemiddeld € 5.000.

Voor heel wat studenten van partneruniversiteiten ligt een verblijf aan de Antwerpse rechtenfaculteit nog minder voor de hand. Sommige gerenommeerde partneruniversiteiten maken uitwisseling dan ook afhankelijk van financiële ondersteuning van een inkomende student. Zeker voor deelname aan de Antwerpse Engelstalige LLM loopt het totale kostenplaatje dan op tot € 20.000 voor twee jaar.

We rekenen op de leden van het Antwerp Law Net – alumni, bedrijven én andere partners – om de buitenlandervaring dankzij het steunfonds inclusiever te maken. Voor de selectie van studenten werken we samen met de Sociale Dienst van de Universiteit Antwerpen. Daarnaast beoordeelt de faculteit de motivatie van de studenten en de manier waarop zij zich onderscheiden, met studieresultaten of anderszins. Ontdek in dit verband ook onze Student Wall of Fame.

Steun dit project

Maak vandaag het verschil voor morgen.

Belastingvermindering

Wist je trouwens dat je voor giften vanaf 40 euro recht hebt op een belastingvermindering van 45%? Wij leveren jou hiervoor een fiscaal attest aan.

Stap 1 - Betaling

Jouw gift overmaken kan op twee manieren:

  • Via overschrijving op bankrekeningnummer BE42 7310 4624 7854 op naam van de Universiteit Antwerpen. Voeg hier ook steeds de vermelding 'fiscaal attest' en jouw voorkeursbestemming, in dit geval 'Steunfonds Faculteit Rechten Internationale Studentenmobiliteit' toe in de mededeling. 
  • Via online betaling waarbij je meteen jouw voorkeursbestemming kan aanduiden.

Stap 2 - Handgiftformulier

Om jouw gift correct te kunnen toewijzen, raden we je aan om ons ook nog het handgiftformulier te bezorgen waarbij je nogmaals jouw voorkeur van bestemming opgeeft, in dit geval: 'Steunfonds Faculteit Rechten Internationale Studentenmobiliteit'.

Bezorg het ingevulde formulier:  

  • per post: Universiteitsfonds Antwerpen - Middelheimlaan 1 - 2020  Antwerpen