Het maken van een legaat is de meest gebruikelijke manier om bezittingen aan een goed doel over te laten. We sommen hier de verschillende soorten legaten even op. 

Algemeen legaat

Dit is het legaat met uiterste wilsbeschikking waarbij je als erflater je hele vermogen schenkt aan de Universiteit Antwerpen. Zo maak je de Universiteit Antwerpen tot algemeen legataris of erfgenaam.

Legaat onder algemene titel

Iemand is legataris onder algemene titel wanneer hij/zij niet het volledige vermogen van een overledene krijgt, maar slechts een bepaald deel of een bepaalde algemene categorie van goederen. Bijvoorbeeld: alle roerende goederen of alle onroerende goederen.

Bijzonder legaat

Elk legaat dat geen algemeen legaat of geen legaat ten algemene titel is. Bijvoorbeeld: een waardevolle collectie

Duolegaat

! Let op: op 1 juli 2021 paste de regering de regeling omtrent duolegaten in Vlaanderen aan. Het duolegaat is een fiscaal aantrekkelijke manier om naast jouw naasten ook een goed doel, zoals de Universiteit Antwerpen, op te nemen in je testament.

Indien je in het verleden een testament opstelde met een duolegaat zal dit geen fiscaal voordeel meer opleveren voor jouw particulier begunstigde(n) vanaf 1 juli 2021. Het blijft echter wel mogelijk een duolegaat op te nemen in je testament maar de belastingfactuur van jouw particulier begunstigde(n) zal helaas niet meer gedrukt worden.

Het risico bestaat er dus in dat vanaf 1 juli 2021 de Universiteit Antwerpen als goed doel zoveel erfbelasting zou moeten betalen dat ze hier niets aan overhoudt en de erfenis dus zal verwerpen. Hierdoor kan het zijn dat je testament niet meer de uitwerking krijgt die je als potentiële erflater voor ogen had. Dit zou uiteraard uiterst jammer zijn. Daarom adviseren wij vanuit het Universiteitsfonds Antwerpen je dan ook om je duolegaat te laten nakijken en indien nodig aan te passen samen met je notaris. Hij of zij zal je met raad en daad bijstaan. 

Voor meer gedetailleerde, actuele informatie of juridisch advies omtrent legaten, verwijzen we je graag door naar testament.be of neem een kijkje op de website van notaris.be.