Niet enkel via een testament of legaat kan je na je dood nog mee het verschil maken. Ook een schenking van het lichaam is een zeer bijzonder engagement waarmee je het medisch wetenschappelijk onderzoek enorm vooruit kan helpen. Mede dankzij mensen die bewust kiezen voor lichaamsafstand na hun dood, kan de geneeskunde zich verder blijven ontwikkelen en baanbrekend onderzoek uitvoeren. Onderzoek dat mogelijks een oplossing kan bieden voor de vele geneeskundige vraagstukken die er nog zijn.

Interesse of meer weten? Neem dan contact op via de website van Anatomie van de Mens en Embryologie.