Als je op voorhand wenst vast te leggen wat er later met jouw vermogen zal gebeuren, kan je een testament opstellen waarbij je vastlegt wat je aan wie wenst na te laten.

Toch ben je niet helemaal vrij om te bepalen wie wat zal krijgen. De wet bepaalt de orde waarin geërfd wordt. In gewone omstandigheden erven de langstlevende echtgenoot en de (klein)kinderen alles. Na hen komen de ouders, broers en zussen, neven en nichten in aanmerking. Men zal bij een nalatenschap eerst kijken of er erfgenamen zijn in de eerste categorie, daarna pas komen erfgenamen uit de tweede categorie in aanmerking. Is er geen familie? Dan gaat de volledige nalatenschap naar de staat.

Met een testament kan je het beschikbare gedeelte van de nalatenschap vrij verdelen (dat is het gedeelte dat niet verplicht naar kinderen of partner hoeft te gaan). In een testament kan je bepaalde personen of instellingen, zoals de Universiteit Antwerpen, ook begunstigen. Wanneer je geen kinderen of familie hebt, is het aangeraden een testament op te stellen.

Checklist:

  •  Een testament is volledig zelf geschreven, gedateerd en ondertekend
  •  Het authentiek of notarieel testament wordt opgetekend door de notaris
  •  Het testament wordt door jou gedicteerd bij de notaris in het bijzijn van twee getuigen
  •  Je ondertekent het testament en de notaris registreert het in een nationaal register waarbij het testament ook bij de notaris bewaard wordt
  •  Een notarieel testament is aan te raden omdat dit moeilijk betwist kan worden
  •  Ook een internationaal testament vereist aanwezigheid van de notaris en twee getuigen

Meer weten? Voor uitgebreidere informatie en gerichter advies verwijzen we je graag door naar testament.be. Verder raden we je aan om steeds een notaris onder de arm te nemen bij het opmaken van een testament, legaat of nalatenschap. Contacteer ons gerust bij mogelijke vragen die je mocht hebben.