Alles over legaten en testamenten

Als erflater kan je een specifieke bestemming aan je legaat geven, zoals bijvoorbeeld:

 • uitvoeren van onderzoek in een bepaald onderzoeksdomein of onderzoeksmaterie;
 • het oprichten van een fonds of leerstoel aan de Universiteit Antwerpen met een specifieke doelstelling.


Wist je trouwens dat de Universiteit Antwerpen deelneemt aan de campagne van Testament.be?

Om je wegwijs te maken in de wetgeving rond schenkingen aan een goed doel heeft Testament.be de gids 'Goed Geregeld, Goed Gegeven' uitgebracht. Wens je de gids gratis thuis te ontvangen? Mail dan naar universiteitsfonds@uantwerpen.be en de gids gaat meteen de post op!

 

Welke soorten legaten bestaan er?

 • Algemeen legaat: Het algemeen legaat is de uiterste wilsbeschikking waarbij de erflater aan de Universiteit Antwerpen zijn volledige nalatenschap schenkt. Als je je hele vermogen wenst te schenken aan de Universiteit Antwerpen, maak je de Universiteit Antwerpen tot algemeen legataris of erfgenaam. Jouw notaris kan je daar zeker bij helpen. 
   
 • Legaat onder algemene titel: Iemand is legataris onder algemene titel wanneer hij niet het volledige vermogen van een overledene krijgt, maar slechts een bepaald deel of een bepaalde algemene categorie van goederen. Bbijvoorbeeld het legaat van alle roerende goederen of alle onroerende goederen.
   
 • Elk legaat dat geen algemeen legaat of geen legaat ten algemene titel is een bijzonder legaat (bijvoorbeeld een waardevolle collectie)
   
 • Duolegaat: Bij een duolegaat kan je als erflater een deel van uw bezittingen nalaten aan een goed doel (zoals de Universiteit Antwerpen) en een ander deel aan jouw erfgenamen. Het duolegaat kan fiscaal interessant zijn als je iets wil nalaten aan iemand die hoge successierechten moet betalen. De successierechten van de legataris worden betaald door het goede doel (in dit geval de Universiteit Antwerpen), die zelf een voorbestemd deel van de erfenis krijgt. Vooral voor mensen die geen erfgenamen in de rechte lijn hebben, is deze techniek aantrekkelijk. Indien je je vermogen wenst na te laten aan een buur of vriend, betalen deze begunstigden hoge successierechten. Via de techniek van het duolegaat worden deze successierechten betaald door de Universiteit Antwerpen. Zo blijft er netto een grotere som over van de erfenis.

Testament 

Als je op voorhand wenst vast te leggen wat er later met jouw vermogen zal gebeuren, kan je een testament opstellen. In een testament is vastgelegd wat je aan wie wenst na te laten. Helemaal vrij om te bepalen wie wat krijgt, bent- je echter niet. De wet bepaalt de orde waarin geërfd wordt. In gewone omstandigheden erven de langstlevende echtgenoot en de (klein)kinderen alles. Na hen komen de ouders, broers en zussen, neven en nichten in aanmerking. Is er geen familie, dan gaat de volledige nalatenschap naar de staat. Men zal bij een nalatenschap eerst kijken of er erfgenamen zijn in de eerste categorie. Erfgenamen uit de tweede categorie komen pas in aanmerking indien er geen erfgenamen in de eerste lijn zijn.

Met een testament kan je het beschikbare gedeelte van de nalatenschap vrij verdelen (dat is het gedeelte dat niet verplicht naar kinderen of partner hoeft te gaan). In een testament kan je bepaalde personen of instellingen, zoals de Universiteit Antwerpen, ook begunstigen. Wanneer je geen kinderen of familie hebt, is het aangeraden een testament op te stellen.

Het eigenhandig geschreven testament is volledig zelf geschreven, gedateerd en ondertekend. Je hoeft dit testament niet af te geven bij de notaris, maar het is veiliger dat wel te doen. Zo voorkom je dat het verloren gaat of verdwijnt. Het authentiek of notarieel testament wordt opgetekend door de notaris. U dicteert het testament aan de notaris in het bijzijn van twee getuigen. Je ondertekent het testament en de notaris registreert het in een nationaal register. Het wordt eveneens door de notaris bewaard. Een notarieel testament kan moeilijk betwist worden. Indien je eraan denkt een testament op te maken, raadpleeg dan best een notaris. De notaris kan je onpartijdig informeren weliswaar zullen er ook notariële kosten aan te pas komen.

Voor het internationaal testament is eveneens de aanwezigheid van de notaris en van twee getuigen vereist. Je legt het testament voor aan de notaris nadat je het geschreven en ondertekend hebt. De notaris stelt dan een verklaring op die samen met het testament door de notaris bewaard wordt onder verzegelde omslag.

In het verleden mocht de Universiteit Antwerpen al enkele keren als begunstigde fungeren in een testament, waardoor enkele mooie en succesvolle initiatieven konden worden opgestart.

Een vraag? Meer informatie nodig?

Heb je nog vragen? Aarzel zeker niet om ons te contacteren. Geheel vrijblijvend en op een moment dat het voor je past. We behandelen alle vragen en gesprekken met de nodige discretie. Geef een seintje aan Dimitry Beuckelaers van het Universiteitsfonds via universiteitsfonds@uantwerpen.be, via het nummer 03 265 94 57 of via gsm 0486 20 27 87.

Contact

Universiteitsfonds
Departement Universiteit & Samenleving
Campus Middelheim
A.223
Middelheimlaan 1
2020 Antwerpen
Tel. + 32 3 265 94 57
universiteitsfonds@uantwerpen.be