Nieuwsflashes (2017)
- Vaccinatiegraad Wallonië

Nieuwsflashes (2010)
- Lancet artikel, 1998
- HGR werkt aan een update
- Doseringsaanbevelingen
- Profylactisch paracetamol

Nieuwsflashes (2007)
- Rotarix: terugbetaalbaar in Bf
- Plotse zuigelingendood en vaccinatie
- Anafylactische shock

Nieuwsflashes (2005)
- Wat is Humaan Papillomavirus (HPV) ?
- Kan een vaccin helpen ?
- Waar staan we momenteel met het vaccin-onderzoek?
- Terugbetaling Infanrix-Hexa
- Rotavirus : Hoever staat het met de ontwikkeling van vaccins ?