Departement Bio-Ingenieurs­wetenschappen

Ingenieurs vormen in de huidige technologische context vereist een stevige ondersteuning door fundamenteel, basis- en toegepast onderzoek, en een sterke interactie met industriële en academische partners.

Bij het Departement Bio-ingenieurswetenschappen aan de Universiteit Antwerpen gebeurt de uitbouw van het wetenschappelijk onderzoek en het onderwijs in nauwe samenwerking met diverse instellingen en universiteiten.

Het onderzoek groepeert zich voornamelijk binnen drie onderzoeksgroepen:

  1. "Antwerp engineering, photoelectrochemistry and sensing (A-PECS)" richt op duurzame oplossingen voor energie en milieutoepassingen door middel van foto-elektrokatalyse, foto-elektrochemie, ingenieurstechnieken, en sensor- en analytische chemie
  2. "Laboratorium voor Toegepaste Microbiologie en Biotechnologie (LAMB)" onderzoekt het verbeteren van de stedelijke gezondheid en milieu door middel van cel- en genbiotechnologie, met een focus op het microbioom, probiotica, en het gebruik van geavanceerde microbiologische en moleculaire technieken.
  3. "Biogebaseerde duurzaamheidsengineering (SUSTAIN)" ontwikkelt milieu- en duurzame technologieën voor klimaatmitigatie en duurzame voedselproductie, met een nadruk op ecosysteemdiensten en biogebaseerde oplossingen voor wereldwijde milieu-uitdagingen.