Departement Bio-Ingenieurs­wetenschappen

Ingenieurs vormen in de huidige technologische context vereist een stevige ondersteuning door fundamenteel, basis- en toegepast onderzoek, en een sterke interactie met industriële en academische partners.

Bij het Departement Bio-ingenieurswetenschappen aan de Universiteit Antwerpen gebeurt de uitbouw van het wetenschappelijk onderzoek en het onderwijs in nauwe samenwerking met diverse instellingen en universiteiten.

Het onderzoek groepeert zich voornamelijk binnen drie grote onderzoekslijnen:

  1. Chemie- en voedingstechnologie en Milieutechnologie zijn onderzoeksmatig gegroepeerd in "Duurzame energie-, lucht- en watertechnologie" (DuEL)
  2. Cel- en genbiotechnologie en Land- en bosbeheer verdiepen zich in "Environmental Ecology & Microbiology" (ENdEMIC)"
  3. (Electro) Chemical Analysis Lab behoort tot de groep "Antwerp Electrochemical and Analytical Sciences Lab (A-Sense)"