Onderzoek

Doctoreren aan het Departement Informatica van de Faculteit Wetenschappen is sterk verweven met de onderzoeksactiviteiten van het departement. Van kandidaten wordt verwacht dat zij tijdens en na hun promotie een brede algemene en zeer uitgebreide specifieke kennis opbouwen in het gekozen kennisdomein. Zelfstandig onderzoek verrichten is een andere vereiste.

Overzicht onderzoeksgroepen

Antwerpen Systemen en Software Modellering (AnSyMo)

Adrem Data Lab (Adrem)

Computationele wiskunde (CMA)

Internet data lab (IDLab)

De Antwerp Doctoral School (ADS) helpt je om het doctoraatsproces tot een goed einde te brengen en bereidt je voor op je verdere carrière.