Spectrumlezing door An De Groef

17 oktober - 14.15 uur

Tijdens deze lezing zal het probleem van pijn tijdens en na kankerbehandeling worden belicht. Ondanks onderzoek dat aantoont dat tot 50% van de mensen na kankerbehandeling aanhoudende pijn ervaart, blijft dit probleem vaak ondergerapporteerd in de praktijk. We zullen de uitdagingen van het beoordelen van pijn bespreken, en hoe biologische, psychologische en sociale factoren kunnen bijdragen aan het ontstaan en aanhouden van pijn tijdens en na de behandeling van kanker. Tot slot zullen we ingaan op de aanpak van deze pijnklachten, die vaak onderbehandeld blijven. We zullen specifiek kijken naar de mogelijke impact van ‘pijneducatie’, of met andere woorden ‘leren over pijn’, als interventie voor pijn na kanker. Deze benadering kan cruciaal zijn om mensen met pijn na kanker te helpen actiever deel te nemen aan het dagelijks leven.

An De Groef

UAntwerpen * revalidatiewetenschappen en kinesitherapie * pijn

An De Groef is in 2012 afgestudeerd als kinesitherapeut aan KU Leuven en heeft nadien een postgraduaat opleiding manuele therapie afgerond. Tijdens haar promotieonderzoek aan de KU Leuven coördineerde ze verschillende onderzoeksprojecten over de effectiviteit van kinesitherapie voor de preventie en behandeling van schouderpijn na de behandeling van borstkanker. Momenteel is An De Groef postdoctoraal onderzoeker en docent aan de Universiteit van Leuven en Universiteit Antwerpen. Haar interesse gaat uit naar de evaluatie van pijn en fysiek functioneren na kanker en hun preventie en behandeling a.d.h.v. gedragsmatige interventies (incl. pijneducatie en actieve therapie). An De Groef heeft uitgebreide (inter)nationale ervaring in het opleiden van studenten en clinici in het domein van pijn en oncologie en het presenteren op (inter)nationale conferenties. Als kinesitherapeut heeft zij klinische ervaring in de evaluatie en behandeling van personen met pijn tijdens en na de kankerbehandeling.