Spectrumlezing door Marijn Hoijtink

24 oktober - 14.15 uur

Hoe we oorlog voeren verandert. Onder invloed van Artificiële Intelligentie (AI) worden keuzes aan de frontlinie steeds meer gedelegeerd naar autonome machines en -wapens. Dit roept fundamentele politieke en ethische vragen op over wie of wat – mens of machine – beslist over leven en dood op het slagveld. Deze vragen zijn urgenter dan ooit nu overheden, bedrijven en militaire organisaties in Oekraïne en Gaza volop experimenteren met de nieuwste type wapens. In deze lezing analyseren we hoe AI en autonome wapens van invloed zijn op oorlog en oorlogsvoering en welke gevolgen zij hebben voor burgers in oorlogssituaties.

Marijn Hoijtink

UAntwerpen * politieke wetenschappen * internationale betrekkingen

Marijn Hoijtink is onderzoeksprofessor Internationale Betrekkingen aan de Universiteit van Antwerpen. Zij doet onderzoek naar hoe nieuwe technologieën – met name AI – van invloed zijn op oorlog en oorlogsvoering. Zij leidt op dit moment het PLATFORM WARS project, gefinancierd door het Fonds Wetenschappelijk Onderzoek – Vlaanderen (FWO), waarin zij en haar team onderzoek doen naar de groeimarkt voor defensietechnologie en de rol van grote technologiebedrijven in moderne oorlogsvoering.