Compassie als oplossing volgens George Monbiot

Woensdag 6 maart 2019

Hoe overwinnen we toenemende vervreemding, eenzaamheid en ecologische rampspoed? Er is een nieuw verhaal nodig om de samenleving te bevrijden van het allesoverheersende
rendementsdenken. De invloedrijke Britse denker George Monbiot heeft antwoorden hoe we uit deze puinhoop komen.

We moeten onze relatie tot de natuur, de medemens, de gemeenschap, de politiek, en onszelf opnieuw uitvinden.

Praktisch