De eerlijke onderneming

Woensdag 5 december - 19:00 u.

de eerlijke onderneming - tegenlicht

Ontwerper Bas van Abel besloot een mobiele telefoon te maken, waarbij mens en natuur zo min mogelijk worden uitgebuit. De dilemma’s die hij bij het produceren van zijn Fairphone tegenkomt, zijn lessen voor iedereen die een eerlijke onderneming nastreeft.

De documentaire is een aanzet tot een boeiende en kritische nabespreking. Inleiding en debat worden verzorgd door Prof. Katleen Gabriëls (Technische Universiteit Eindhoven)

Katleen GabrielsKatleen Gabriels is moraalfilosofe, gespecialiseerd in computerethiek. Zij onderzoekt de relatie tussen technologie en moraliteit, in het bijzonder de ethische gevolgen van computertechnologie. In 2016 verscheen haar boek Onlife, waarin ze het potentieel en de valkuilen van het Internet of Things, digitalisering en big data analyseert.

Praktisch

Lokaal R007 op de Stadscampus

Gratis inkom
Inschrijven via coalition.zuidrand@gmail.com (dit geldt niet voor studenten hedendaagse stromingen in communicatiewetenschappen)