Wat is de Wiskunde B-dag?

De Wiskunde B-dag Vlaanderen is een wedstrijd, gezamenlijk georganiseerd door UAntwerpen en KULeuven. De wedstrijd daagt leraren en leerlingen uit het secundair onderwijs uit om op een onderzoekende en creatieve manier met wiskunde om te gaan.

Doelgroep

Leerlingen van de derde graad secundair onderwijs, uit studierichtingen met veel wiskunde.

Volgende vaardigheden staan centraal:

  • probleemoplossend denken
  • mathematiseren
  • logisch redeneren
  • argumenteren

De Wiskunde B-dag is een wedstrijd, maar je kan de onderzoeksopdracht ook gebruiken zonder aan de wedstrijd deel te nemen.

Inschrijven kan tot eind oktober als je aan de wedstrijd deelneemt en tot eind februari als je dat niet doet.

Je ontvangt de opdracht enkele dagen voor de wedstrijd.

Wedstrijddag 17 november 2017

Neem je deel aan de wedstrijd, dan organiseer je op 17 november 2017 een volledige wedstrijddag op school.

Teams van drie of vier leerlingen werken in hun eigen school aan een open wiskundige onderzoeksopdracht. De Wiskunde-B-dag-commissie stelt de opdracht op.

De leerlingenteams werken aan de opgave tussen 9:00 en 16:00 u. Op het einde van de dag verwerken de teams hun oplossingen tot een samenhangende tekst.

De deelnemende wiskundeleraren kiezen welke werkstukken voor de wedstrijd ingestuurd worden:

  • één werkstuk voor een school met minder dan 10 deelnemende teams
  • twee werkstukken voor een school met 10 of meer teams

Evaluatie en prijsuitreiking

De werkstukken worden beoordeeld in twee evaluatierondes. In de eerste ronde worden de ingezonden werkstukken verdeeld over de deelnemende leraren. De werkstukken die hier als beste uitkomen, worden dan in een tweede ronde beoordeeld door de Wiskunde-B-dagcommissie. De best geklasseerde teams worden uitgenodigd voor de prijsuitreiking op 14 maart 2018 van 14u tot 16u in C.002 (Stadcampus, Universiteit Antwerpen)..

Als je de onderzoeksopdracht gebruikt zonder aan de wedstrijd deel te nemen, kan je naar eigen inzicht tewerk gaan: op een andere datum, de teams meer tijd geven, grotere of kleinere teams, ... Uiteraard mag je de opdracht niet bekendmaken vóór de wedstrijddag.

De opdracht en soms ook elementen uit de oplossingen worden rond half maart openbaar gemaakt op de website van de Wiskunde B-dag.

Netwerkbijeenkomst 8 november 2017

Op 8 november 2017 zijn alle deelnemers welkom op een netwerkbijeenkomst in Antwerpen. De aanwezige leerkrachten kunnen die namiddag reeds aan de slag met een sneak preview van de nieuwe opdracht. Wie voor het eerst deelneemt, krijgt bovendien meer concrete informatie i.v.m. het verloop. Voor leraren die vroeger al deelnamen is het de gelegenheid om ervaringen uit te wisselen.