Organisatie

De Wiskunde B-dag in Vlaanderen is een gezamenlijk initiatief van:

  • de Specifieke Lerarenopleiding Wiskunde en het Departement Wiskunde van de KU Leuven
  • de Specifieke Lerarenopleiding Wiskunde van de Universiteit Antwerpen.

De concrete organisatie gebeurt afwisselend vanuit één van beide universiteiten.

De wiskunde B-dag is oorspronkelijk een initiatief van het Freudenthalinstituut van de Universiteit Utrecht en was aanvankelijk beperkt tot Nederland, maar sinds een aantal jaren vindt de Wiskunde B dag ook plaats in Vlaanderen en delen van Duitsland en Slovakije. Alle opdrachten van de voorgaande jaren vind je op de Wiskunde-B-dag-website van het Freudenthal Instituut.

Contact

Ellen Vandervieren Stadscampus
Prinsstraat 13
2000 Antwerpen
ellen.vandervieren@uantwerpen.be